Ruimte voor ondernemerschap in een gastvrije omgeving

Werk is de basis voor een vrij en waardig bestaan. Een ondernemend Buren ontstaat als er ruimte is voor duurzame en innovatieve ideeën en als bewoners ruimte krijgen om samen hun eigen leefomgeving te verbeteren. Werkgelegenheid willen we stimuleren met een regionale aanpak. 
Ondernemerschap kan niet zonder een sterke (digitale) infrastructuur. De gemeente investeert in kwaliteit en promoot haar eigen dorpskernen en prachtige omgeving. Tegelijkertijd blijft de gemeente Buren een prachtige plek om te wonen, toeristen te ontvangen, en zelf op vakantie te gaan. We zijn trots op onze mooie natuur. Gastvrijheid betekent dat er voldoende veilige stoepen en fietspaden zijn, en ook bankjes, informatieborden, oplaadpalen, prullenbakken en vangnetten. Tegelijkertijd behouden we de rust en charme van onze kernen. Een leefbaar en ondernemend Buren ontstaat als de gemeente ondersteuning geeft aan haar eigen krachtige ondernemers en bewoners. 

Concreet willen we:

 • actief meedenken met de ondernemer en het MKB, o.a. door gemeentelijke regels en vergunningen te actualiseren en vereenvoudigen, maar ook de drempel verlagen om in contact te komen met ondernemers in de gemeente Buren, bijvoorbeeld via ondernemercircles;
 • leges voor vergunningen vergroenen;
 • ondernemers stimuleren om gebruik te maken van het regionaal investeringsfonds Rivierenland;
 • infrastructuur (bandbreedte, glasvezel) verder verbeteren, o.a. voor thuiswerken;
 • faciliteiten creëren voor toekomstgericht werken, zoals flexwerkplekken waar flexwerkers kunnen (samen)werken en start-ups kunnen beginnen;
 • gericht bedrijven werven die toegevoegde waarde hebben voor de omgeving om daarmee verschillende soorten arbeidsplekken te creëren; 
 • voorkomen dat er vrachtverkeer dwars door de kernen rijdt door opslag en logistiek rondom de A15 te concentreren;
 • een maximumsnelheid van 30 km/u in de kernen;
 • huidige en nieuwe recreatie moet passen in de omgeving, en passen bij de schaalgrootte van de kernen;
 • het landschap en de natuur van de uiterwaarden behouden en verder toegankelijk maken voor wandelaars en natuurliefhebbers. We zijn tegen een verdere recreatieve ontwikkeling en tegen de bouw van tijdelijke en permanente recreatiewoningen;
 • de sociale functie van de kernen stimuleren en ondersteunen door het creëren van ontmoetingsplekken en stimuleren van lokale (wijk)verenigingen en samenwerkingsverbanden;
 • veilige toeristische fietspaden en looproutes met passende informatieborden;
 • voldoende bankjes, vangnetten, laadpalen en prullenbakken langs de toeristische routes en de toeristische verblijfsplaatsen;
 • een mooi aanbod van toeristenaccommodaties waarbij altijd wordt afgestemd met de omgeving.