Zorg om de Uiterwaarden

D66 heeft goed geluisterd naar de inbreng van onze inwoners op de bijeenkomst van de Dijkwacht, d.d. 22 februari, mbt onze Uiterwaarden.

Onze standpunten hierin zijn:
1. Gemaakte afspraken moeten nagekomen worden dus er moet gehandhaaft worden
2. Het drukke verkeer in de zomer over de dijk moet aangepakt worden
3. Geen uitbreiding van vakantiechalets in- en langs de Uiterwaarden. Alleen exentieve, op natuurbeleving gerichte recreatie
4. Onze Uiterwaarden moeten voor iedereen toegankelijk blijven als wandelgebied.

D66 gaat hier verder mee aan de slag!