Provincie wil praten over windmolens in Buren

De realiteit is dat je niet om windmolens heen kunt. Buren heeft de opdracht om klimaatneutraal te worden in 2050 en in de aanloop daarnaar toe om voldoende duurzame energie op te wekken. Die opdracht betekent dat je keuzes moet maken, weloverwogen keuzes.

Politieke partijen in onze gemeente hebben vorig jaar ervoor gekozen om een windmolenvrije gemeente te zijn. Dat klinkt mooi maar is niet realistisch, immers met alleen zonnevelden en zon-op-dak gaan we de opgave niet invullen, dat is niet genoeg.

D66 Buren kiest duidelijk voor een andere koers, wij denken dat de mix van zon- en windenergie de juiste keuze is maar dan wel op die plaatsen waar ons landschap èn onze inwoners er zo min mogelijk overlast van hebben. Dus bv langs de A15. Er staan al een aantal windmolens aan de zuidkant van de A15 en de infrastructuur is ook aanwezig dus het is logisch dat juist daar naar uitbreiding gekeken wordt.

Dit betekent wel dat de gemeente ervoor moet gaan zorgen dat de inwoners  financieel meeprofiteren via gelden uit een lokaal duurzaamheidsfonds en dat vele jaren lang. Op die manier kiezen we voor de toekomst en draagt Buren zijn duurzame steentje bij.

Beeld: eCoBuren