Burense partijen voor medewerking Energiepark Echteld – Lienden

De fracties van D66, Partij voor de Dieren en PvdA-GroenLinks willen dat de gemeenteraad van Buren medewerking verleent aan het principeverzoek voor het Energiepark Echteld – Lienden. Eerder sprak de gemeenteraad zich uit voor de A15 als belangrijke plek voor het opwekken van energie door wind en zon. Door het opwekken van energie door windmolens en zonnevelden kan een stabiel elektriciteitsaanbod geregeld worden. Dat kan niet alleen met zonne-energie, zoals een deel van de raad van Buren wil.
 
D66, Partij voor de Dieren en PvdA-GroenLinks vinden dat windmolens en zonnevelden noodzakelijk zijn om onze eigen elektriciteit op te wekken. Door de oorlog in Oekraïne is gebleken dat ons land veel te afhankelijk is van Russisch gas en is een urgente situatie ontstaan bij de levering van elektriciteit en warmte. Daarom is het volgens de fracties nodig om medewerking te verlenen aan initiatieven zoals het Energiepark Echteld – Lienden. De gemeente Buren draagt dan bij aan het opwekken van energie voor de eigen inwoners en ondernemers.
 
Inmiddels heeft 24 mei de gemeenteraad hierover vergadert en zij volhardt in het eerder ingenomen standpunt. Conclusie: het belang van de energietransitie in Buren, de regio of zelfs in Nederland wordt door de gemeenteraad (nog) niet onderkend.Voor wat betreft de windmolens moet de provincie het nu regelen.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren en PvdA-GroenLinks roepen de raad alsnog op om breed het gesprek aan te gaan inzake alternatieve duurzame energiebronnen. De huidige ambitie van de gemeente is gewoon te mager.

Beeld: eCoBuren