Uiterwaarden en recreatieontwikkeling.

Er is veel onrust over mogelijke plannen om terreinen in de uiterwaarden tussen Eck en Wiel en Rijswijk te ontwikkelen. Onrust ontstaat altijd als er onduidelijkheid is en dus is duidelijkheid dat wat het gemeentebestuur moet geven: wat is de visie en wat zijn de plannen. Vandaar dat D66 alvast haar standpunten mbt dit gebied hieronder formuleert, helder en duidelijk.

Het gaat hier om een bijzonder gebied met verschillende functies.
Allereerst is het een aangewezen waterbergingsgebied door het stroomvoerend regime van de rivier de Lek/Nederrijn. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hoogwater en ook overstromingsrisico´s. De uiterwaarden geven ruimte aan de rivier, het is de primaire functie.

Gebied met bijzondere natuurwaarden. Veel watervogels rusten hier, bevers zijn er actief en in de plas-dras gebieden vind je bijzondere planten. Naast de natuurwaarden pachten agrariërs al vele eeuwen de gronden, vaak van de kerk.

De uiterwaarden kennen steeds meer een publiek gebruik. Het gebied trekt wandelaars, vogelaars en recreanten uit de eigen gemeente maar ook van daarbuiten.

Bijkomend feit is dat er bestaande bebouwing in de uiterwaarden ligt, restanten van de eens zo bloeiende steenfabrieken. Met uitzondering van deze bestaande bouw mag er in de uiterwaarden niet gebouwd worden.

Kortom, al deze functies moeten een plek krijgen in een integraal plan dat door alle betrokkenen als bv Rijkswaterstaat, natuurverenigingen, gebruikers, eigenaren en de gemeente onderschreven wordt, waarin ook onze agrariërs nadrukkelijk worden meegenomen . D66 vraagt het college om zo´n plan waarin de ontwikkeling nader omschreven wordt en de kaders duidelijk aangegeven worden. Wat ons betreft komt er een hele beperkte ecovriendelijke recreatieontwikkeling, alleen op de bestaande restanten van de steenfabrieken. De ontwikkelaar moet de bodemverontreiniging verwijderen en de eventuele verblijfsrecreatie moet zelfvoorzienend zijn. Wij denken als voorbeeld aan de ontwikkeling van de Marker Wadden.
De Uiterwaarden van Buren kunnen een natuurparadijs voor ontdekkers, wandelaars en vogelspotters worden! Dat is onze visie.

Beeld: Evelien Schlosser