Komt er een bouwstop in de uiterwaarden?

Het kabinetsbeleid is helder daarover. In de brief van 25 november van het kabinet aan de Tweede Kamer staat daarover op pagina 8 het volgende:

“ We staan in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) geen nieuwe bebouwing meer toe. Daarmee maken we onze rivieren klimaatrobuuster en voorkomen we toenemende schade. Partijen houden hier vanaf heden rekening mee. Er wordt onderzocht hoe de Beleidslijn grote rivieren (Bgr) wordt aangescherpt…..”

En verder in deze brief:

“ Ruimtelijke plannen en instrumenten van de gemeenten en provincies worden hierop aangepast. Dit pakken we in 2023 samen met de waterschappen, provincies en gemeentes op.”

Goed nieuws zou je zeggen.

Het nationale beleid zal de gemeente enorm kunnen helpen in het vrijwaren van de uiterwaarden voor nog meer recreatiebungalows en andere bouwwerken. Genoeg is genoeg!

De brief lijkt inderdaad goed nieuws zijn voor iedereen die ongerust is over de vele recreatieplannen in de uiterwaarden en directe omgeving.

Maar de gemeente Buren is tot nu toe niet erg gevoelig gebleken voor het belang van waterveiligheid, natuur en ruimte voor de rivier.

De bungalows bij de Loswal bij Maurik worden door de ontwikkelaar bij bosjes voor veel geld verkocht. Dat terwijl deze bungalows daar helemaal niet mogen staan in het hoogwater seizoen. De gemeente is nu gesommeerd tot handhaven. Maar de huisjes staan er nog steeds, het is al bijna december.

In Eck en Wiel bij het pontje naar Amerongen worden tweehonderd nieuwe bungalows gebouwd in de uiterwaard, in het stroomvoerend regiem van de Nederrijn. Dat is toch te gek voor woorden. De gemeente staat dit toe.

Voor de Ingense Waarden, bij het pontje naar Elst, worden door de eigenaar plannen gepresenteerd aan verschillende raadsfracties van Buren en aan de provincie om honderd of meer drijvende woningen en paalwoningen te bouwen. Precies in het gebied waarvoor de eigenaar eerder heeft beloofd om in ruil voor baggerstorten er een natuurgebied van te maken. Die beloofde mooie natuur plannen vind je op de website van de Ingense Waarden. Nu is het afwachten hoe onze wethouders en de provincie hiermee zullen omgaan.

Kortom het is heel hard nodig onze gemeente, ambtenaren, wethouders en raadsleden te wijzen op het grote natuur en waterveiligheid belang van onze uiterwaarden. De minister is er in ieder geval duidelijk over.

Genoeg is genoeg!