De Limes – het goud van Buren

Buren heeft een rijke historie en deze kunnen we op een recreatieve en educatieve wijze toegankelijk maken voor onze inwoners en bezoekers. In het stadje Buren zijn hiervan al goede voorbeelden gegeven!
Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 heeft de gemeenteraad Buren unaniem een motie van D66 aangenomen waarin het College wordt opgeroepen om met een plan te komen voor het toegankelijk maken van De Limes als cultureel erfgoed in onze regio en dus ook binnen de grenzen van de gemeente Buren. Via landelijke en provinciale overheden maar ook via een fonds als bijvoorbeeld het Fonds voor Cultuurparticipatie zou met behulp van bewonersgroepen en diverse lokale musea een dergelijk plan kunnen worden opgesteld en uitgewerkt.