Aan de slag

Vanavond 12 april is de eerste voorbespreking en de eerste gemeenteraadsvergadering staat gepland voor 26 april aanstaande. Voor D66 Buren bestaat voorlopig de fractie uit Alda, Evelien en Jan Diederik. Evelien neemt tijdelijk het raadswerk waar voor Alda. Evelien is natuurlijk onze spreekbuis als het gaat om duurzaamheid en klimaat. Jan Diederik verdiept zich in de portefeuille Ruimtelijke Ordening.

Beeld: Evert Obdeijn