Tijdlijn vorming nieuw gemeentebestuur

Ralph Halloi, Onno James, Winny Toersen, Ali Dekker, Klaas Maijer en Reinier Hoff

De nieuwe fractie met fractie-assistenten. Van links naar rechts: Ralph, Onno, Winny, Ali, Klaas en Reinier. Beeld: D66

Na de verkiezingen is het belangrijk om snel een nieuw gemeentebestuur te vormen. Zodat er gewerkt kan worden aan nieuwe plannen om onze dorpen nog mooier te maken. De grootste partij van de gemeenteraad, P21, heeft Maarten Divendal aangesteld als verkenner. Zijn opdracht is om te onderzoeken met welke partijen een nieuw gemeentebestuur gevormd kan worden.

6 april 2022

In het gesprek op 4 april heeft P21 zich uitgesproken voor een coalitie met D66. De twee partijen hebben samen een smalle meerderheid. Op 5 april hebben de onderhandelaars van beide partijen een eerste gesprek gehad om procesafspraken te maken. Eind deze week starten de inhoudelijke gesprekken.

4 april 2022

Op maandag 4 april 2022 komen alle partijen bij elkaar met Maarten Divendal, de verkenner. Met elkaar wordt de opbrengst van de eerste ronde gesprekken doorgenomen, en gekeken wat de volgende stap is.

30 maart 2022

Onze 3 gemeenteraadsleden zijn geïnstalleerd in de nieuwe gemeenteraad, zoals dat formeel heet. Ze gaan van start met jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. De nieuwe fractie heeft ook 2 fractie-assistenten, die de raadsleden helpen met de grote hoeveelheid werk. Ze nemen ook hun eigen expertise mee.

25 maart 2022

De fractie van D66 heeft met Maarten Divendal, de verkenner, gesproken. Namens de D66-fractie waren Ali Dekker en Onno James aanwezig bij dit gesprek. We hebben het belang van het bouwen van betaalbare woningen en het verduurzamen van de bestaande woningen en bedrijven onderstreept. Als deze twee thema’s kunnen worden opgepakt, is D66 bereid met iedereen samen te werken.

21 maart 2022

Onze lijsttrekker Ali Dekker vertegenwoordigde D66 in het duidingsdebat. Dit debat was bedoeld om met de 4 lijsttrekkers de verkiezingsuitslag te bespreken, en de vervolgstappen te bepalen. P21 neemt als grootste partij het voortouw, en gaat op zoek naar een verkenner.

16 maart 2022

D66 Bunnik haalt het beste verkiezingsresultaat ooit! Met een mooi team, een sterke lijst, en een goed programma kom je dus een heel eind. De komende 4 jaar is D66 Bunnik met 3 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.