Nieuwe energie voor D66 Bunnik

Nieuwe energie voor Nederland. Met die slogan presenteerde Rob Jetten onlangs zijn eerste publieke toespraak als lijsttrekker. Ook D66 Bunnik heeft zich vernieuwd en verblijd met ‘nieuwe energie’.

Vernieuwde fractie

Voor de zomer kwam Ammar Younes als fractie-assistent er al bij. Nadat we deze zomer met weemoed maar goed afscheid hebben genomen van Ali Dekker en met trots Onno James als wethouder hebben benoemd, is de fractie gestart met ook Klaas Maijer en Inge Suijker weer aan boord. Nu als respectievelijk raadslid en fractieassistent. Voor ons bekende gezichten, hoe fijn is dat!

D66-fractie met Winny zittend op de voorgrond, en Ralph, Klaas, Ammar en Inge op de achtergrond.

Beeld: D66 Bunnik

Vernieuwd besluitvormingsproces raad

Vernieuwd is ook het besluitvormingsproces in de raad. We starten nu met een informatieronde, dan volgt het politieke debat en daarna de besluitvorming in de raadsvergadering. Niet alles op één avond maar op verschillende, maar altijd, donderdagavonden. En iedereen is nog steeds welkom om de vergaderingen bij te wonen! Ook bij onze coalitiepartner P21 werd er gewisseld. Jeroen Sterk heeft afscheid genomen en is opgevolgd door Casper de Kok. En dan zijn er nog tal van vernieuwingen in de organisatie, zoals een nieuwe gemeentesecretaris Mark de Jagt, onze vlak voor de zomer gestarte griffier Frank van der Lubbe, en niet te vergeten een nieuwe kinderburgemeester, Adriënne Vroege. Kortom het voelt als een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Hebben we al een kans weten te benutten? Inmiddels hebben we één cyclus achter de rug, met als opbrengst vooral hamerpunten voor de raadsvergadering. Zo hebben we deze keer ‘een klap gegeven’ op een plan voor bouw aan de Singel in Odijk. Dit voorstel was al in de vorige raad aan bod gekomen, en leverde toen flink discussie op over verkeersveiligheid, inpassing t.a.v. uitloper Kromme Rijn, en het aandeel dat beschikbaar komt voor sociale huur of koop. Dat laatste punt leverde ook nu weer discussie op. Bij kleine woningbouwprojecten blijkt het erg lastig om onze norm van 30% sociale woningbouw te halen. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat zo’n taakstelling werd doorgeschoven naar grotere project in de toekomst. Dat is nu niet gebeurd. Wat ons betreft is daarvoor de woningnood te groot.

Een ander punt dat vooral leidde tot gedachtewisseling is het beschikbaar stellen van 2,2 miljoen voor een rotonde op de kruising Van Zijldreef – Provincialeweg in Bunnik. Het geld komt van de Provincie, dat neemt niet weg dat de vraag op tafel komt of dat ook anders kan worden besteed. Het antwoord is ‘nee dat kan niet’. Wij zien de rotonde als een onderdeel in de keten om fietsen veilig en makkelijk te maken. Bovendien biedt dit een kans om doorgaand autoverkeer te remmen en bewust te maken dat ze door een dorp rijden. De besluitvorming over het beschikbaar stellen van het krediet, was unaniem. De planvorming over het hoe en wanneer, die volgt volgend jaar.

Bovenstaande beslissingen kwamen vooral aan bod in de politieke avond. In de raadsvergadering ging het inhoudelijk vooral over de door ons gesteunde Motie Vreemd om het college voor de onderhandelingen met woningbouwcoöperaties als vertrekpunt mee te geven dat de voorraad in Bunnik in 2026 energielabel B moet hebben. Onze wethouder Onno James zag dat wel als steun voor de te voeren gesprekken. Met de kanttekening dat dit vertrekpunt niet zomaar ook de uitkomst van de gesprekken zal zijn. Ralph Hallo onderstreepte nog eens dat het mes hier aan twee kanten snijdt. Met energiezuinige huurwoningen voorkomen we energieverspilling en minstens zo belangrijk is dat het helpt in de huishoudportemonnee en wooncomfort van bewoners. De motie werd aangenomen, dankzij de stemmen van D66 en P21.

Al met al een zonnige start van een nieuw politiek seizoen. En dat helpt als we met z’n allen ook zuinig moeten zijn met onze eigen energie.