Annet van de Ree beëdigd

“Dat verklaar en beloof ik.” Met deze woorden beloofde Annet ook de komende vier jaar een positief kritisch, progressief geluid te laten horen.