Annet van de Ree

Beeld: Marina Smits

De gemeenteraad in Borsele kan wel wat meer vrouwelijk leiderschap gebruiken.

Sinds september 2020 ben ik raadslid en fractieleider en ik heb direct een stempel gedrukt op het debat met een positief kritisch, progressief geluid.  

  • 62 jaar
  • Papendrecht
  • Heinkenszand
  • Zij/haar

Borsele heeft voor de komende raadsperiode een aantal stevige uitdagingen waar ik mee aan de slag zal gaan: Bouwen van voldoende woningen, behouden van landschap en cultureel erfgoed, meer aandacht voor kunst en cultuur, verduurzamen van de Borselse samenleving en het behouden van een gezonde financiële basis.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Van Cittersbos met oude koetshuis in Heinkenszand, onderdeel van oud landgoed. Dit stukje is bewaard gebleven samen met de monumentale boerderij Landlust aan de Dorpsstraat.                                                        

Westerscheldekust tussen Hoedekenskerke en De Landing Baarland; mooi uitzicht op de economische levensader van Zeeland en Vlaanderen in combinatie met de krachtige natuur van de zee; zandbanken, schorren en slikken, hoge dijken met unieke dorpjes daarachter.

Het prachtige heggengebied rondom Nisse, vooral in het voorjaar!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Borsele is het aanlandpunt voor grote windparken op zee; dit onderstreept Borsele als belangrijke energiegemeente en knooppunt in de energietransitie naar nieuwe energiebronnen.

Dit is tegelijkertijd een bedreiging voor ons landschap. Een goede inpassing is essentieel voor het behoud van het landschap. Borsele kan zich opnieuw presenteren als dé ENERGIE-gemeente van Zeeland en moet vooroplopen in de het bereiken van de doelen van de Regionale Energiestrategie en natuurlijk ook van de Klimaatadaptatie Strategie.

Borsele is een bijzondere gemeente met een uniek landschap en 15 dorpen. Het behouden van de samenhang binnen die dorpen is een uitdaging, maar ook een kans. Uniek wonen en leven moet in Borsele mogelijk blijven.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het ontbreekt aan een open en dualistische politieke discussie, tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. 
  • Minder praten over ons mooie landschap, maar actie ondernemen om het te behouden!
  • Werk maken van heldere eigentijdse communicatie naar onze inwoners en begrijpelijk taalgebruik in de voorstellen en beleidsstukken.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij die keuzes durft te maken en verder kijkt dan het hier en nu. D66 vangt als eerste signalen uit de samenleving op als het gaat om ethische kwesties. Kansen voor iedereen en het omarmen van de diversiteit in onze samenleving, vind ik een van de meest waardevolle uitgangspunten van D66.

Denk en handel internationaal is belangrijk voor NL als klein land en knooppunt in Europa. Dat geldt ook voor een kleine gemeente als Borsele, midden in het Deltagebied en aan de Westerschelde, de levensader voor Zeeland en Vlaanderen. 

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

“Nieuwe buren” van Saskia Noort – een thriller die je vanaf pag. 1 bij de keel grijpt.
“Het zijn net mensen” van Joris Luyendijk – Must voor iedereen die journalistieke vak wil doorgronden.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

10CC in Cine City XXL – Geweldig om mijn oude helden live alle bekende hits uit de afgelopen decennia te zien spelen. Fijne royale zaal voor het bijwonen van optredens, symposia en het genieten van films. 

Musical ‘Michiel de Ruyter’ – door Muziektheater Zeeland, Dit amateurgezelschap heeft veel talentvolle musici uit Zeeland bij elkaar gebracht o.a. diverse inwoners uit Gemeente Borsele. In Scheldetheater Terneuzen, maar ook optredens in De Stenge of festival is in Borsele, ga ik graag heen.