Hans de Jonge

Hans de Jonge - Beeld: Marina Smits

Het is de hoogste tijd voor een meer kritisch geluid en goede discussies over de lange termijn visie van onze mooie gemeente op gebied van: ondernemen (duurzame groei), slimme mobiliteit, verkeersveiligheid en sport & bewegen.

  • 56 jaar
  • Ovezande
  • Heinkenszand
  • Hij/hem

Ik wil me graag, samen met de vele andere positief kritische inwoners inzetten voor meer inspraak en transparantie in de besluitvorming op deze aandachtsgebieden.

De dijken rond Nisse, Ovezande, Kwadendamme & Hoedekenskerke zijn prachtig om te fietsen, vooral in de bloesemperiode.

Er zijn op heel veel gebieden kansen voor verbetering.

– Transparantere bestuurscultuur                                                        
– Echte inspraak voor inwoners en er dan ook echt iets mee doen
– Het unieke landschap behouden
– De gemeente Borsele beter profileren als unieke, groene, mooie gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Vertrouwen op eigen kracht van mensen 
de sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf en de overheid sluit daarbij aan.
Denk en handel internationaal
Bij alles wat we doen vragen we ons af wat het effect is op anderen in deze wereld.
Beloon prestaties en verdeel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving en onze aarde in een goede staat doorgeven aan volgende generaties.
Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Thrillers, detectives, boeken over Aziatische geschiedenis & culturen.

Popconcerten, theatervoorstellingen van cabaretiers.