Wonen in Borsele

Beeld: Annet van de Ree

De woningmarkt is oververhit en dat is ongunstig voor starters, mensen met lage inkomens en de groeiende groep spoedzoekers in onze samenleving.

Ook in de gemeente Borsele is de druk op de koopwoningmarkt hoog en het aanbod van huurwoningen sterk geslonken.

In tegenstelling tot de  verwachte krimp in 2018 is er nu sprake van groei en een toename van nieuwe Zeeuwen.


Huisvesting voor internationale werknemers vraagt om een doortastende aanpak en goede afspraken met de omgeving. 

Een groot aantal huurwoningen is sterk verouderd en moeten worden verduurzaamd.

Veelal betekent dit sloop en vervanging door klimaatbestendige en energie neutrale huurwoningen. Per saldo komen er minder sociale huurwoningen voor terug. D66 wil het huidige aantal sociale huurwoningen in de gemeente  handhaven.

Toont 0 van 0


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.