Bouwen in Borsele?

Er zijn slechts 30 flexwoningen gepland in heel Borsele. In andere, kleinere gemeenten zoals Kapelle en Noord-Beveland, zijn er respectievelijk 40 en 50 stuks gepland. In Borsele en zeker in Heinkenszand is er plek genoeg om dit te realiseren. Gemiste kans, wat mij betreft. 

Raad is aan zet

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de planning en wensen m.b.t. de Woningbouw in Heinkenszand. Samen met de andere Bevelandse gemeenten is een verdeling gemaakt voor de bouw van flexwoningen.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn prefab-huurwoningen van  woningbouwcorporatie Beveland Wonen. Ze worden voor min. 15 jaar neergezet, ze zijn verplaatsbaar en hebben een maximum levensduur van 30 jaar. Dit zou de druk op de woningmarkt en de grote vraag naar woonruimte, met name voor jongeren, spoedzoekers en statushouders in onze gemeente, snel kunnen verminderen. 

Plannen college

Het College heeft nu 30 flexwoningen gepland in drie Borselse dorpen Oudelande, ‘s- Gravenpolder en ‘s-Heer Abtskerke. D66 mist in de toekenning van de locatie hoofdkern Heinkenszand. Wat vindt u? Is 30 woningen voldoende? D66 Borsele wil dat er 40 tot 50 flexwoningen komen in Borsele. 

Poll

Wij horen graag wat u vindt! Klik op de onderstaande button om de poll te starten.