1. Voorwoord

Welkom in ons verkiezingsprogramma!

Brigitte van den Berg, lijsttrekker - Beeld: Merel Wissenburg

Wat fijn dat je je verdiept in onze plannen voor Beverwijk in de raadsperiode 2022-2026. In het najaar hebben we eerst online en bij bijeenkomsten ideeën opgehaald van Beverwijkers. Daarna zijn we met al onze leden gaan brainstormen. Nu lees je hiervan het resultaat.

Beverwijk staat voor een spannende periode vol veranderingen. D66 kiest voor een groene toekomst, maar we doen dat wel ondernemend en sociaal. Iedereen moet mee kunnen in het duurzamere leven. Mensen moeten passend kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij, bijvoorbeeld met sport en cultuur. Het bedrijfsleven moet de ruimte hebben om te ondernemen en te vernieuwen. Voor dit alles is er nog heel wat te doen. Je leest er meer over in onze kernthema’s en de rest van ons programma.

We hebben een mooi kandidaten-team staan van mensen met verschillende expertises en ervaringen. Samen gaan we er de komende vier jaar vol tegen aan. Kunnen we op jouw steun rekenen? Laat ons via onze sociale media weten hoe je over onze plannen denkt en of je nog nieuwe ideeën hebt! 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Brigitte van den Berg
Wethouder