Wonen en bewegen doen we groen en gezond

Annemieke Raad, kandidaat nr2 - Beeld: D66 Beverwijk

Het schreeuwend tekort aan woningen vraagt om snelle actie op de woningmarkt. We bouwen duurzaam voor alle doelgroepen en zetten in op doorstroming uit de sociale huurwoning waar mogelijk. In de wijk maken we ruimte om te bewegen in het groen. Dat betekent volop ruimte voor voetgangers, fietsers, sporters en spelende kinderen. De gezondheid van onze inwoners staat voorop.