D66 ”Wonen, wonen, wonen!”

Donderdag 25 mei staat tijdens de Raadsvergadering de Kadernota 2024 centraal. Namens D66 voert fractievoorzitter Peter Weel het woord. Hieronder de bijdrage van D66.

Voor het eerst wordt er gewerkt met een kadernota los van de voorjaarsnota om de kaders helder te krijgen en om ons als raad meer in positie te brengen. Dit zijn nog niet de definitieve plannen, vanavond kunnen we er nog aan bijsturen. Bij het vaststellen geven we het college de opdracht de plannen verder uit te werken tot een goed onderbouwde begroting voor 2024.

De kritiek van enkele partijen op dit stuk, dat het niet voldoende is uitgewerkt is snappen we wel maar begrijpen het niet, het is immers nog geen uitgewerkte begroting die komt pas in het najaar. Deze kadernota stel ons, als raad, in staat om de kaders voor de begroting mee te geven en hiervoor zijn wat ons betreft financiële ramingen voldoende. De gedetailleerde uitwerking komt dan bij de begroting.

D66 is blij met de kadernota en de initiatieven die worden gepresenteerd door het college. We herkennen veel van onze punten uit ons coalitieprogramma in de kadernota en kunnen en zullen deze met een gerust hart steunen. Niet alleen herkennen ons coalitieprogramma en het collegeprogramma erin, ook de strategische raadsagenda is goed meegenomen.

Dan even naar de inhoud.
Op dit moment is er een groot tekort aan woningen, ook in Beverwijk en gelukkig zijn er veel partijen in deze raad het hier mee eens. Bouwen Bouwen Bouwen wordt er wel eens gezegd, dat moet voor de komende jaren dan ook de mindset blijven.

D66 is het hier volledig mee eens. Er moeten voldoende permanente betaalbare woningen worden gerealiseerd voor Beverwijkers en Wijk aan Zeers.

Maar we roepen het college ook op zeker ook te kijken naar het realiseren van tijdelijke woningen op plaatsen waar voor langere tijd geen permanente huisvesting mogelijk is.
We zijn verheugd dat Wethouder Bal hier de volle aandacht voor heeft en zien verschillende woningbouwplannen voorbijkomen! Als D66 hebben we er dus alle vertrouwen in dat het met het bouwen de komende jaren wel goed zal komen. Naast het zorgen voor een woning die passend is bij eenieder zijn leefsituatie op dat moment, is het fijn om te kunnen wonen waar er ook goede voorzieningen zijn.

Afgelopen week is er voor de 50 grootste gemeenten weer bepaald wat de aantrekkelijkste stad is om in te wonen. Wederom kwam Amsterdam hier als eerste uit de bus. Er is hierbij onder meer gekeken naar werkgelegenheid, onderwijsvoorzieningen, culturele voorzieningen en groen. Wat zou het toch geweldig zijn als Beverwijk voor de gemeenten met tussen de 40 en 50 duizend inwoners op de eerste plaats zou eindigen.
Daarom gaat D66 zich, naast bouwen, volop inzetten op wonen wonen wonen!

Om goed en fijn te kunnen wonen is veiligheid ontzettend belangrijk. Je veilig voelen in de buurt waar je woont en niet bang te hoeven zijn om s avonds nog op straat te kunnen rondlopen is heel belangrijk. Wat D66 betreft is het niet eens een discussie! Iedereen heeft het recht om zich veilig binnen de stad en eigen woonwijk te kunnen bewegen.

Er moeten daarom, passende maatregelen genomen worden tegen, de soms zeer jonge, inwoners die de rust en veiligheid verstoren. Wijkgericht werken met preventiemaatregelen en soms repressie maatregelen spelen hier een zeer belangrijke rol in. Ga aan de kant van de oorzaak staan en niet bij het gevolg. Maatwerk is hierop nodig en laten we als Beverwijk kijken naar omliggende gemeenten, wat zij doen en hand in hand met elkaar optrekken in beleid. Samen kom je tenslotte verder.

Om prettig te kunnen wonen is goed onderwijs belangrijk. Niet alleen de diversiteit van het onderwijs en goede programma’s om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen zijn essentieel, ook het schoolgebouw is erg belangrijk. Bij een aantal scholen moet er wat gebeuren op het gebied van de huisvesting. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een adequaat schoolgebouw.

Gelukkig heeft Wethouder van Weel aangegeven dat ze dit op het vizier heeft. D66 is hier blij mee en kijkt met vertrouwen uit naar de voorstellen van de Wethouder en ambtenaren, om hier het gesprek over aan te gaan in de commissie en de raad.

In het bijzonder als het gaat om het IKC! We zien graag in het derde kwartaal de plannen voor het realiseren van het IKC. Het bieden van gelijke kansen voor kinderen met een extra zorgvraag mag en kan niet ontbreken in een kindvriendelijke stad.

Hoe geweldig is het als je in een fijne buurt woont waar volop is gebouwd en dat er een divers aanbod aan winkels om de hoek is. Of het nu een Jumbo wordt met La Place, een Zara, een mediamarkt, al komt de V&D weer terug.
Welke winkels of supermarkten er ook zullen komen, D66 hoopt op een Breestraat die nog meer leeft met een divers aanbod, waar iedereen kan slagen en naar toe wil komen. We verwachten dat het college optrekt met de ondernemers die er op dit moment zijn en met de ondernemers die zich mogelijk willen komen vestigen om een aantrekken centrum te creëren en beste Wethouder Tabak, een toegankelijk openbaar toilet hoort daar zeker bij. Gelukkig hebben we de toezegging dat deze voor het einde van het jaar is gerealiseerd en we zullen daar scherp op toe zien.

D66 hoopt zelfs dat het openen van het openbaar toilet op de Breestraat zo goed bevalt, dat u op het dorpsplein in Wijk aan Zee ook een openbaar toilet realiseerd.

Als we zeggen wonen, wonen, wonen kan goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto niet ontbreken.

Dit geldt wat D66 betreft overigens ook als het gaat om goede sportvoorzieningen, gelijke kansen voor iedereen en goede voorzieningen voor mensen met een extra zorgvraag te denken aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Met name verwachten we dat het college veel aandacht geeft aan de jeugdzorg. Veel van onze jongeren hebben nog veel last van de beperkingen uit de coronatijd.

Een prettige omgeving om in te wonen is een omgeving waar je niet dagelijks je vensterbank hoeft schoon te maken, je zonder nadenken je raam open kunt zetten en met een gerust hart je kinderen in de speeltuin kunt laten spelen.

In de IJmond hebben we te maken met bijzondere buren. Zonder deze buren was deze regio economisch nooit zo sterk geworden. Ons standpunt is dat tata steel niet weg moet, maar het moet wel snel schoner, duurzamer en groener!

D66 staat achter de plannen van het bedrijf om groen staal te gaan produceren. Wat D66 betreft pakken we door en zorgen we met elkaar voor een sterke en duurzame maakregio, waar we in een unieke samenwerking een Techcampus realiseren waar jongeren graag een studie willen komen doen om een vak te leren. Een vak dat toekomst proof is doordat er wordt gewerkt met de nieuwste technieken en ontwikkelingen op de markt. We weten dat wethouder van den Berg hiervoor het vuur uit haar sloffen loopt.

Als laatste kan een sterke Gemeente niet zonder een goede ambtelijke organisaties die voldoende is toegerust op de huidige en toekomstige uitdagingen, vooral als we het hebben over wonen, wonen, wonen. Er wordt dagelijks hard gewerkt om de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee op een zo goed mogelijke manier te voorzien van informatie, producten en diensten. Echter zitten we op dit moment in een arbeidsmarkt waarin bedrijven en ondernemers handen te kort komen. D66 hoopt dat er ondanks de te korten er toch gebouwd kan worden aan een stevige ambtelijke organisatie.

Afsluitend ziet D66 veel plannen in de kadernota die aansluiten bij onze wensen en zullen ons de komende periode vol inzetten op wonen, wonen, wonen.