2. Kernthema’s voor D66 Beverwijk

We hebben zin in de toekomst, omdat we optimistisch zijn over de kansen voor groener en duurzamer leven. Toch maken we ons ook zorgen. Omdat we leven in een oneerlijk verdeelde wereld, waarin de gelijkheid de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Daarom is het de vraag hoe iedereen mee kan in de grote veranderingen die de toekomst brengt. Voor ons staat één ding als een paal boven water: We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Urgente noodzaak voor verduurzaming, maar ook groeiende sociale ongelijkheid in wijken. In Beverwijk komen deze vraagstukken samen. Dat betekent dat wij als gemeente een grote rol moeten nemen, initiatieven moeten ondersteunen en stevige keuzes moeten maken. Dat brengt D66 Beverwijk tot de volgende kernthema’s voor de komende vier jaar:

Bouwen aan de groene en gezonde maakstad:

We bouwen aan een stad vol groene bedrijvigheid. We sturen met alle invloed die we hebben op zo snel mogelijk een schone toekomst voor TATA Steel en daarmee op een gezonde omgeving voor onze inwoners. De andere maakindustrie in Beverwijk gaat mee in deze transitie: Beverwijk maakt de omslag naar een groene maakindustrie en daar zijn veel slimme handen voor nodig. We starten een duurzaamheidscampus om de nodige groene technische mensen op te leiden.

Ongelijkheid overbruggen door een fijnmazig netwerk van kansen:

Wat je vanuit huis niet meekrijgt, leer je op school, op de sport-/cultuurclub, of je krijgt de zorg en aandacht in het buurthuis, van het sociaal team of in de (jeugd)hulp. Zo is er een fijnmazig netwerk van partners dat elkaar helpt en samen een vangnet vormt waar niemand tussen valt.

Wonen en bewegen doen we groen en gezond:

Het schreeuwend tekort aan woningen vraagt om snelle actie op de woningmarkt. We bouwen duurzaam voor alle doelgroepen en zetten in op doorstroming uit de sociale huurwoning waar mogelijk. In de wijk maken we ruimte om te bewegen in het groen. Dat betekent volop ruimte voor voetgangers, fietsers, sporters en spelende kinderen. De gezondheid van onze inwoners staat voorop.

Een eerlijke en veilige stad:

Beverwijkers moeten ervanuit kunnen gaan dat elke bewoner eerlijk wordt behandeld en dat onrecht wordt aangepakt. De basisveiligheid moet op orde, dus aanpak van drugs dealen en geweldsincidenten. Daarnaast moet Beverwijk, meer dan nu, een stad zijn waar je zekerheden krijgt en waar je de ruimte krijgt je te ontwikkelen. Zodat voor elke bewoner niet de afkomst maar de toekomst telt.

Ruimte voor creatieve geesten en innovatie:

Deze tijden van verandering vragen om zuurstof voor de geest. Daarom willen wij de kunst en cultuur versterken en initiatieven van inwoners ondersteunen. Nieuwe ideeën zorgen voor innovatie en maken verbinding tussen mensen. Wij willen een overheid zijn die niet in de weg zit, maar juist mensen samenbrengt en ruimte biedt.