Woningbouwplannen Winssen

Op 21 december 2021 stemde de gemeenteraad unaniem in met het bouwen van 450 woningen in Winssen, gespreid over de periode tot 2040. Hoofdzakelijk zal er gebouwd worden nabij de Kennedysingel.
D66 Beuningen is blij dat dit voorstel is aangenomen.

Woningbouw Winssen - Beeld: Peter Lam

Inhaalslag
50% betaalbare koop of betaalbare huur

We zien dit als een inhaalslag voor de jaren dat er niet is gebouwd tot aan de realisering van de Fruithof. Ook zal er in de eerste fase 50% in de betaalbare koop (NHG grens 2021 €325.000) of betaalbare huur (<€700) worden gebouwd.
D66 Beuningen verwacht dat met dit aantal woningen het dorpse karakter behouden blijft.

Inwoners uit gemeente of mensen met lokale binding voorrang

D66 Beuningen heeft verzocht de regel toe te passen (ingaande in 2022) dat inwoners uit de gemeente of mensen met een lokale binding voorrang krijgen op 30% van de woningen.

Huisvesting De Wegwijzer en dorpshuis De Paulus moeten mee kunnen groeien

Ook heeft D66 Beuningen het college gevraagd de huisvestiging van het IKC De Wegwijzer mee te laten groeien. Het IKC komt nu al een lokaal tekort. Het college van B&W gaf aan dit te gaan oppakken. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in de huisvesting van andere maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuis de Paulus.

Woningbouwprogramma’s Ewijk, Beuningen, Weurt worden nog behandeld

De komende maanden worden de woningbouwprogramma’s van Ewijk, Beuningen en Weurt in de gemeenteraad behandeld.