Hanneline Oosting-Adriaansens

Hanneline Oosting-Adriaansens raadslid D66 Beuningen - Beeld: Copyright Broer van den Boom
De gemeente Beuningen is groen en waterrijk, maar ook ondernemend en bereikbaar. Een gemeente die kansen biedt voor nu en in de toekomst. Daar wil ik me graag voor inzetten. Meer dan 25 jaar heb ik bijgedragen aan de versterking van de vrijetijdseconomie voor de regio Arnhem Nijmegen. Toerisme draagt ook bij aan de regionale opgaven die een bijdrage leveren aan de economie, de leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit voor iedere inwoner van onze regio.

  • 52 jaar
  • Nijmegen
  • Beuningen
Ik wil mijn brede kennis van publiek private samenwerking bijzonder graag inzetten voor het verder uitbouwen van de mogelijkheden binnen mijn eigen gemeente. Met veel enthousiasme stel ik me kandidaat voor D66 Beuningen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik wil me graag inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Een aantrekkelijke leefomgeving is noodzakelijk voor het welzijn van onze bewoners. Het gaat daarbij ook over aspecten als veiligheid en duurzaamheid, zoals afval, energiebesparing en respect voor de natuur.
Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door energie, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Ik weet organisaties aan me te binden en onderling te verbinden. Ik ben resultaat- in combinatie met mensgericht. Gelijke kansen voor iedereen. We staan en gaan voor duurzaamheid, goed wonen en goed onderwijs.


Beuningen Buitengewoon; groen, eerlijk en doen!