Hanneline Oosting-Adriaansens

Hanneline Oosting-Adriaansens raadslid D66 Beuningen - Beeld: Copyright Broer van den Boom
De gemeente Beuningen is groen en waterrijk, maar ook ondernemend en bereikbaar. Beuningen, ‘natuurlijk’ gelegen tussen Nijmegen en het Land van Maas van Waal en daar ben ik trots op. Een gemeente die kansen biedt voor nu en in de toekomst. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat de uitdagingen waar we in onze gemeente voor staan goed worden opgepakt. Daar wil ik me graag voor inzetten.

  • 53 jaar
  • Nijmegen
  • Beuningen

Het is een eer en een voorrecht om in Beuningen raadslid te mogen zijn. Dankbaarheid richting alle mensen in onze gemeente die mij dit vertrouwen hebben gegeven, in de eerste plaats de kiezers, en zeker ook de mensen binnen D66. Geweldig dat ik met jullie steun deze bestuursperiode als raadslid de inwoners van onze gemeente mag vertegenwoordigen.

We moeten zorgen dat de uitdagingen, waar we in Nederland en in onze gemeente voor staan, goed worden opgepakt. En dat doen we wat mij betreft samen! Samen met inwoners, overheid, ondernemers, verenigingen en onderwijsinstellingen werken aan oplossingen. Niet het recht van de sterkste maar de kracht van de samenwerking. Samenwerking binnen de raad, binnen de gemeente én binnen de regio, want ‘Alleen ga je misschien sneller …. maar samen kom je verder!’

Ik zie er naar uit om mij de komende vier jaar in te zetten voor de belangrijke punten die wij in ons verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd, mooie ambities die we willen waarmaken voor onze inwoners op het gebied van wonen, onderwijs, duurzaamheid, leefbaarheid, sport, cultuur en zorg. Voor mij is de rol van de gemeenteraad het bieden van ruimte aan mooie initiatieven, het wegnemen van belemmeringen, het verbinden van inwoners en partijen in de gemeente en het samen doen. Het gaat om het faciliteren van goede ideeën en samen de handschoen oppakken. We hebben elkaar nodig.

Juist in deze moeilijke tijd die we momenteel beleven, waarin we moeten zorgen dat de uitdagingen, waar we in Nederland en in onze gemeente voor staan, goed worden opgepakt. En dat doen we wat mij betreft samen! Samen met inwoners, overheid, ondernemers, verenigingen en onderwijsinstellingen werken aan oplossingen. Niet het recht van de sterkste maar de kracht van de samenwerking. Samenwerking binnen de raad, binnen de gemeente én binnen de regio, want ‘Alleen ga je misschien sneller …. maar samen kom je verder!’mensen zich zorgen maken.
In deze tijd van crisis, naast corona ook de wooncrisis en de crisis op de arbeidsmarkt blijkt hoe hard we elkaar nodig hebben. Maar ook de oorlogscrisis, de zorg over de impact die de oorlog in Oost-Europa heeft op onze economie. En de zorg om de mensen die vluchten voor oorlog en geweld en die we moeten helpen. Daar staat D66 voor.

Beuningen Buitengewoon; groen, eerlijk en doen. Daar wil ik me graag voor inzetten en dat doe ik graag samen met jullie!