Peter Ahsmann

Peter Ahsmann lid raadscommissie D66 Beuningen - Beeld: Copyright Broer van den Boom
Beuningen is een prachtige gemeente. Ik woon hier al tientallen jaren met veel plezier. Een fijne woongemeente met goede voorzieningen,  fijne mensen en een prettig woonklimaat. Dit moet zo blijven en liefst nog beter worden. D66 heeft de goede plannen voor de toekomst en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

  • 70 jaar
  • Maastricht
  • Beuningen

Ik heb in mijn leven de wereld totaal zien veranderen. De welvaart is toegenomen, we reizen overal naartoe, en door internet is een nieuwe wereld opengegaan. Maar deze vooruitgang heeft ook zijn keerzijde. Het enorme gebruik van fossiele brandstoffen heeft een klimaatcrisis veroorzaakt, de intensieve landbouw, de industrie en het verkeer hebben de natuur enorm onder druk gezet, en de verdeling van inkomen en vermogen heeft geleid tot een veel grotere kansenongelijkheid. Met de kennis van nu weten we dat in het verleden niet altijd de goede keuzes zijn gemaakt.
 
Er liggen dan ook grote uitdagingen voor ons. Globaal, op Europees niveau, landelijk, maar ook lokaal, hier in Beuningen!  En hier, lokaal, wil ik graag meedoen!
 
De eerste stappen zijn de afgelopen jaren gezet. Belangrijke besluiten zijn genomen om Beuningen energieneutraal te maken. Door in te zetten op zonne- en windenergie. Het is fijn te zien dat Beuningen op dit gebied vooraan meedoet. Maar we zijn er nog niet! De komende jaren moeten extra stappen gezet worden: woningen en bedrijven moeten aardgasvrij gemaakt worden, we moeten zorgen voor extra woningen zodat er geen wachtlijsten meer zijn, natuur en biodiversiteit moeten versterkt worden, in het onderwijs moet gezorgd worden voor een kwaliteitsimpuls, zodat kansongelijkheid minder wordt, en we moeten nog beter gaan zorgen voor mensen die zorg of anderszins hulp nodig hebben.               
 
D66 heeft goede ideeën hoe we dit gaan realiseren. D66 durft besluiten te nemen, ook als dit niet de meest populaire besluiten zijn. Daar wil ik graag bij zijn. Ik wil gewoon dat Beuningen een fantastische woonplaats blijft en wordt, voor mijzelf maar meer nog voor mijn kinderen en kleinkinderen!
 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Beuningenis op zijn mooist langs de rivier. Het uiterwaardengebied en het oeverwallengebied aan weerszijden van de dijk zijn mooier dan ooit. Een stukje Beuningen dat we tot in lengte van jaren moeten blijven beschermen.                                                 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Door extra woningbouw kunnen we niet alleen zorgen dat de woningnood verdwijnt, maar ook dat winkelcentra en verenigingsleven meer kansen voor de toekomst krijgen.

Wat zijn vier zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Door te zorgen voor heel goed onderwijs in onze gemeente vergroten we de kansen van onze jeugd.
  • Door in te zetten op meer natuur, meer bomen en meer biodiversiteit wordt Beuningen een nog fijnere plek om te wonen en te recreëren.
  • Door de energietransitie stellen we de toekomst veilig!
  • Door optimale zorg voor jeugd en ouderen zorgen we dat iedereen mee kan blijven doen we laten niemand vallen!