Alwin Steeg

Alwin Steeg wethouder D66 Beuningen - Beeld: Copyright Broer van den Boom


Mijn naam is Alwin Steeg. Ik ben 32 jaar oud en heb altijd in Beuningen gewoond. Ik ben 16 jaar samen met mijn partner en sinds 2 jaar vormen we een gezinnetje. Sinds 16 mei 2022 ben ik wethouder met de portefeuille: sport, accommodatiebeleid, onderwijs, kunst & cultuur, evenementen, economie en financiën. Daarnaast ben ik actief als assistent-scheidsrechter in de eerste divisie en ben ik vrijwilliger bij Beuningse Boys.

  • 34 jaar
  • Beuningen
  • Beuningen

Ik ben zes jaar actief voor D66 Beuningen op het gebied van openbare ruimte en financiën en algemene zaken. Sinds 2018 was ik raadslid en bij het aantreden van de nieuwe coalitie als wethouder.
Als partij hebben we ons ingezet voor woningbouw, onderwijs en duurzaamheid.

Zo hebben we ons ingezet voor meer betaalbare woningen. Voor nieuwbouwprojecten geldt nu dat 50% van de woningen moet gaan bestaan uit betaalbare huur of koop tot de NHG grens en komt er een anti-speculatie beding en een zelfbewoningsplicht. Verder komt er een Ecowijck.

Op het gebied van onderwijs hebben we een verbetering van huisvesting van onderwijs, zoals nieuwbouw van de Dromedaris en een nieuw speellokaal en gymlokaal bij basisschool de Vuurvlinder, in samenwerking met KION kunnen realiseren. Ook komt er een nieuw zwembad.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we stappen gezet inzake het grootschalig opwekken van zonne-energie en hebben we met Woonwaarts afspraken kunnen maken inzake het isoleren van woningen.

Onze ideeën voor een beter gemeente Beuningen zijn nog niet op. We willen ook de komende vier jaar een bijdrage leveren. Hiervoor hebben we uw stem nodig. We gaan de verkiezingen in met de slogan: Samen bouwen aan vier leefbare dorpen. 

Samen

Samen omdat we het belangrijk vinden dat initiatieven uit de samenleving door de gemeente gefaciliteerd moet worden waarbij vooral gekeken moet worden naar de mogelijkheden. Samen omdat we ook vinden dat onze inwoners vanaf het begin bij een initiatief betrokken moeten zodat hun ideeën worden meegenomen. Dit voor een zo breed mogelijk draagvlak.

Bouwen

Bouwen omdat we vinden dat er een inhaalslag gemaakt moet worden inzake woningbouw. Er moet naar behoefte gebouwd worden met een actieve rol van de gemeente waarbij ingezet moet worden op het bouwen van starterswoningen en woningen voor senioren waardoor we doorstroming binnen onze gemeente stimuleren. Nu wordt er vooral aanbod gericht gebouwd, veelal in de hoge prijsklasse waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Ook vinden we dat onze inwoners of mensen met een binding met onze gemeente voorrang moet krijgen op 30% van de toekomstige nieuwbouw.

Leefbaar

Leefbaar omdat we vinden dat er geïnvesteerd moet worden in jeugd- en ouderenzorg met korte lijnen tussen inwoners, zorgprofessionals en de gemeente waarbij de zorgvraag op één staat. Leefbaar omdat we vinden dat alle voorzieningen in onze gemeente, in al onze dorpen, voldoen aan de behoefte van onze inwoners en qua capaciteit meegroeien. Dit geldt voor dorpshuizen, huisvestiging van scholen zoals in Ewijk en Winssen en de infrastructuur. Leefbaar omdat we vinden dat alle voorzieningen veilig bereikbaar moeten zijn zoals sportpark de Ooijgraaf. Leefbaar omdat we vinden dat het onderhoudsniveau van het groen veel beter moet dan zoals het afgelopen voorjaar en zomer was.

Stem betrokken en lokaal
Stem D66 Beuningen

Samen bouwen aan vier leefbare dorpen. Stem betrokken en lokaal. Stem D66 Beuningen.