Van Ghentplein

Eén van onze verkiezingsbeloften was om het Van Ghentplein in Winssen opnieuw in te richten. Met bijgaand voorstel zetten we samen met BN&M, Groen Links en PVDA een belangrijke stap om dit te realiseren.

Beeld: RN7

Overgenomen van RN7

WINSSEN – De vier coalitiepartijen in de gemeente Beuningen willen dat er een onderzoek komt naar herinrichting van het centrum van het dorp Winssen. De PvdA, BN&M, D66 en GroenLinks hebben daartoe een initiatiefvoorstel ingediend.

Het gaat om een integraal plan voor een gebied dat wordt omgrensd door onder meer Alex Willemstraat, Molenstraat, Leegstraat en Jan Libottéstraat. Het Van Ghentplein, het voormalig zorgcentrum Overmars en de bekende Muziekkoepel vallen daarmee ook onder de plannen van de vier partijen.

Diverse ontwikkelingen rondom Van Ghentplein

Er zijn volgens de partijen veel ontwikkelingen in en rondom het Van Ghentplein gaande, waardoor een alomvattende (integrale) visie voor de hand ligt. Zo gaat de huisartsenpraktijk uitbreiden en heeft de basisschool straks extra lokalen nodig. De kerk is niet meer als zodanig in functie en wordt verkocht. In de toekomst komen daar waarschijnlijk mensen te wonen.

Verder heeft de stichting Bloei plannen om de boomgaard bij de kerk om te vormen tot een levendige ontmoetingsplek. Inmiddels heeft ontmoetingscentrum De Paulus een buitenterras dat bijdraagt tot levendigheid op en rond het plein.

2028 Winssen viert 1000 jarig betaan

De coalitiepartijen wijzen er ook op dat Winssen de komende 15 tot 20 jaar door de komst van nieuwe woningen meer inwoners krijgt. Bovendien viert Winssen in 2028 haar duizendjarig bestaan.

Aangezien ook de drie grootste verenigingen in dat jaar een jubileum vieren, belooft het een waar kroonjaar te worden voor het dorp. Iedereen wil Winssen dan op zijn best presenteren en daar hoort een opgeknapt Admiraal Van Ghentplein bij.

Dynamisch dorpshart voor jonge en oud

“Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstbestendig Admiraal van Ghentplein dat er netjes uitziet en kan dienen als een dynamisch dorpshart. Een plek van ontmoeting, feesten, culturele en sportieve activiteiten voor jong en oud,” zo is te lezen in het initiatiefvoorstel.
De coalitiepartijen willen dan ook dat de renovatie van het Van Ghentplein wordt opgenomen in de Kadernota 2023-2027, als zijnde nieuw beleid van het college van B&W. Voor het uitwerken van de plannen wil men in eerste aanleg 75.000 euro beschikbaar stellen.