Padelhal voor padelbanen zonder overlast

Vorig jaar heeft de fractie van D66 Beuningen contact gehad met de omwonenden van Tennisvereniging de Linden, verenigd in de actiegroep ‘Buurtkracht’. Het gesprek ging over de overlast die door de padelbanen van de tennisvereniging wordt veroorzaakt. Padel veroorzaakt veel meer geluidshinder dan gewoon tennis. In opdracht van de gemeente heeft ingenieursbureau DGMR een onderzoek gedaan naar in hoeverre de padelbanen van tennisvereniging TC de Linden overlast veroorzaken voor de omwonenden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er na 19.00 uur geen padel meer mag worden gespeeld. Als de tennisclub een geluidscherm van 4 meter hoog bouwt, dan kan er doorgespeeld worden tot 20.00 uur. De tennisvereniging ziet inmiddels leden vertrekken naar andere omliggende tennis/padelverenigingen in de omgeving.

Padelhal

Naar aanleiding van de vraag door raadslid D66, Hanneline Oosting, tijdens de commissievergadering maart 2023, heeft De Gelderlander bericht over het plaatsen van een hal bij tennisvereniging De Linden. Deze hal (welke overigens demontabel is) zal geplaatst worden op de plek van twee tennisbanen en biedt ruimte voor 5 padelbanen. Dit biedt voor de tennisvereniging de mogelijkheid om hun huidige leden te behouden (en tevens nog een groei te kunnen realiseren). En voor de buurtbewoners komt hierdoor de geluidsoverlast te vervallen. Alleen met een snelle procedurele afwikkeling kan voorkomen worden, dat veel leden hun lidmaatschap op korte termijn opzeggen. Opzeggen door leden brengt continuïteit van de vereniging in gevaar omdat juist jonge mensen de leden zijn die padel spelen en naar een andere vereniging willen gaan als een oplossing op korte termijn uitblijft. En met het realiseren van een padelhal wordt ook het belang van de omwonenden op korte termijn gediend.

In gesprek met tennisvereniging en met omwonenden verenigd in ‘Buurtkracht’

Oosting vroeg de portefeuillehouder om een snelle procedurele afwikkeling van de door de tennisvereniging voorgestelde oplossing voor de korte termijn mogelijk te maken. En ook om met de tennisvereniging én de buurbewoners, verenigd in de actiegroep ‘Buurtkracht’, hierover in gesprek te gaan.

Oplossing voor korte én lange termijn

Tijdens de raadsvergadering van april 2023 ging raadslid Oosting, samen met collega van de CDA-fractie, hier op door. Oosting hield tijdens haar betoog de leden van de raad en college voor dat de geluidsoverlast voor de omwonenden niet dragelijk en zeer onwenselijk is. En ook dat de tennisvereniging inmiddels leden ziet vertrekken naar andere tennis-padelverenigingen in de omgeving. Padel heeft daar naast uitbreiding van het aantal leden ook geleid tot verjonging van het ledenbestand. Maar naast een oplossing voor de korte termijn, waaraan nu hard wordt gewerkt, is ook een oplossing voor de lange termijn noodzakelijk voor zowel de omwonenden als voor TC De Linden.

Verhuizing op termijn naar Ooigraaf

D66 Beuningen is voorstander dat zoveel mogelijk sportvoorzieningen bij elkaar zijn gepositioneerd op één groot multifunctionele sportaccommodatie. D66 vroeg de wethouder of het mogelijk is dat de tennisbanen wellicht ook richting de Ooigraaf verhuizen? Raadslid Oosting diende een motie in om het college een quickscan te laten uitvoeren naar wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn om de tennisvereniging te verplaatsen naar de Ooigraaf. Deze quickscan zal in het najaar aan de raad worden gepresenteerd.