Dag van het onderwijs

24 januari is het de dag van het onderwijs. Deze dag staat in het teken van de toegankelijkheid van onderwijs voor alle kinderen. De voorbije jaren heeft de Corona pandemie een grote negatieve impact gehad. Vooral in landen waar de beschikbaarheid van goed onderwijs niet vanzelfsprekend is of waar alternatieven voor fysiek onderwijs niet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit heeft een negatief effect gehad op het leren.
Het is daarom van belang om, ook in onze eigen gemeente, aandacht te hebben voor dit thema.

Inclusief speelplein school - Een inclusieve veilige school voor elk kind. Beeld: eigendom van

Voor alle kinderen een goede school

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat er voor alle kinderen een goede school, in de buurt, beschikbaar is? Dat de school ook beschikt over een passend gebouw en dat dit een veilige plek is?
Deze thema’s staan bij D66 hoog op de agenda.

We hebben gezorgd voor

  • Een passend nieuw gebouw voor de Dromedaris.
  • We hebben gestuurd op de ontwikkeling van ikc’s.

Elk kind heeft recht op het best passende onderwijs.
Ook de komende jaren zullen wij ons hiervoor blijven inzetten.