Kindcentrum
De Dromedaris
is van start gegaan!

Afgelopen dinsdag is het nieuwe schoolgebouw van Kindcentrum De Dromedaris, bestaande uit Basisschool de Dromedaris en KION, voor het eerst in gebruik genomen. Omstreeks half 9 gingen de deuren voor het eerst open. Een mooi modern gebouw, met ruime leslokalen, leerpleinen en een goed leerklimaat.

Beeld: Alwin Steeg

Prachtig nieuw gebouw

D66 Beuningen is blij dat er nu eindelijk een nieuw gebouw staat voor De Dromedaris. Het oude gebouw voldeed al lang niet meer. Klassen werden gehuisvest in de schoolwoningen en barakken, en het gebouw kon niet voldoen aan de technische eisen voor goed onderwijs. D66 Beuningen heeft zich altijd ingezet voor een nieuw schoolgebouw en was dan ook zeer content met het raadsbesluit in 2020 dat uiteindelijk heeft geleid tot dit prachtige nieuwe gebouw.

Kindcentrum

De visie van een kindcentrum is een kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs op één locatie met als doel één doorlopende leerlijn met één pedagogische gedachte voor kinderen van 0 tot circa 12 jaar. Een en dezelfde plek waar kinderen kunnen leren, ontdekken waar hun kracht ligt en zichzelf verder kunnen ontplooien. Dergelijke plekken stimuleren deze ontwikkeling van de kinderen in de eerste jaren van hun leven.

Gefeliciteerd

D66 Beuningen feliciteert Groeisaam Primair Onderwijs, de ouders, maar vooral de kinderen met dit prachtige nieuwe onderkomen en wensen hen veel fijne en leerzame jaren toe!