Afvalstoffenheffing 2022 valt lager uit

Tijdens de begrotingsraad van november vorig jaar deed het college van B&W het voorstel om de afvalstoffenheffing over 2022 te laten toenemen. D66 Beuningen diende samen met VVD en CDA een voorstel in om de afvalstoffenheffing juist te laten afnemen. Dit voorstel kreeg een meerderheid van de gemeenteraad.

De vervuiler betaalt

Er zijn meerdere redenen waarom D66 Beuningen het voorstel indiende om de afvalstoffenheffing te laten afnemen. In onze gemeente is het aantal kg restafval per inwoner erg laag doordat de afval goed gescheiden wordt ingezameld. Landelijk is het aantal kg restafval per inwoner 100 kg, in de gemeente Beuningen bedraagt dit 74 kg. D66 Beuningen is van mening dat de vervuiler betaalt en dit moet ook andersom werken als er minder restafval opgehaald wordt.

Kosten voor levensonderhoud nemen toe

Andere redenen waarom de afvalstoffenheffing omlaag gaat, is de toename van de kosten voor levensonderhoud zoals boodschappen en energie.

Voordeel overschot begroting voor alle inwoners

Ook vindt D66 Beuningen dat alle inwoners, zowel woningeigenaren als huurders, moeten kunnen profiteren van het overschot op de begroting over het jaar 2022.