De jonge gemeente

Jongeren hebben een mening. Over heel veel zaken die ook het lokale bestuur in de kern raken. Jongeren en ambtenaren weten elkaar vaak niet te vinden. Dit kan beter, vindt D66.

Een actieve en betrokken jeugd is belangrijk. We moeten investeren in onze jeugd, zodat we op de lange termijn jongeren kunnen behouden in Baarn. Ook willen we dat zij actief betrokken zijn bij het bestuur van Baarn. Jongeren zijn tenslotte de toekomst!

Een plek voor jongeren in het bestuur van Baarn

Jongeren moeten beter geïnformeerd worden over het bestuur en uitgenodigd worden om mee te denken over het beleid van Baarn op alle vlakken.

D66 wil een nauwere band creëren tussen jongeren en de gemeente. Om jongeren een actieve rol te geven wil D66 de leeftijdsgrens voor steunfractieleden verlagen naar 16 jaar.

Een andere manier om een nauwere band te creëren is door lesprogramma’s te ontwikkelen. Die kunnen bijvoorbeeld voorafgaand aan verkiezingen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs behandeld worden. Baarnse ambtenaren en politici zullen deze programma’s uitvoeren op de scholen.

D66 wil dat in 2022 een plan opgesteld wordt door de gemeente om jongeren structureel te informeren over en te betrekken bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenraad, de eerdergenoemde lessen over bestuur in de gemeente en jongerenvertegenwoordigers. Een ander idee is een ‘loket spontane zaken’. Dit is een plek waar mensen allerlei goede ideeën kunnen indienen. Een fysieke plek in de gemeente, bijvoorbeeld op het stadhuis. Het is niet het loket waar jij moet wachten op je beurt, maar de plek waar de gemeente vragen en ideeën enthousiast ontvangt. De gemeente kan dan de weg wijzen en waar mogelijk helpen bij het uitvoeren.

Jongeren behouden in Baarn

Baarn moet een gemeente zijn waar jongeren zich prettig voelen en graag willen blijven. Daarom stimuleert D66 betaalbare woningen en woonconcepten die specifiek deze doelgroep aanspreken. Zo kunnen jongeren na de middelbare school in Baarn op zichzelf gaan wonen. Alleen door verjonging kunnen we het huidige voorzieningenniveau van Baarn, zoals winkels, cultuur, sportclubs en verenigingen behouden.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende stages en werkplekken zijn voor onlangs afgestudeerden. Dit moeten we als gemeente stimuleren. Jonge mensen kunnen op deze manier instromen in de Baarnse economie.

Huiskamer in het centrum

Een mooi initiatief zou een huiskamer voor jongeren kunnen zijn. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hulp kunnen krijgen als het thuis moeilijk gaat. Een laagdrempelige manier om in contact te komen als iemand bijvoorbeeld geldproblemen heeft, werk zoekt of een psycholoog nodig heeft. Maar ook een plek waar jongeren samen kunnen relaxen. Dit zou ook een mooie plek kunnen zijn voor het jeugdhonk.