Duurzaamheid heeft prioriteit

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Klimaat en duurzaamheid moeten, wat D66 betreft, met hoge prioriteit worden aangepakt. Voor D66 is duurzaamheid het uitgangspunt bij alles wat de gemeente doet. De gemeente stuurt en ondersteunt goede ideeën, subsidieert en voert een uitnodigend beleid om inwoners en ondernemers mee te nemen in een duurzame leefstijl.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.