Emissieloze zone in Alphen aan den Rijn

D66 wil een gezonde leefomgeving creëren voor onze inwoners. Het besluit – dat de gemeenteraad donderdag gaat nemen – om een emissieloze zone in te stellen past hier uitstekend bij. Zo’n zone houdt in dat in een bepaald gebied uitsluitend zakelijke bestel- en vrachtvoertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Passende regeling

Concreet betekent dit: elektrische of waterstofauto’s worden wél toegestaan. Behalve dat hierdoor minder schadelijke stoffen in de leefomgeving terecht komen, wordt ook de CO2-uitstoot verminderd en worden slimmere logistieke oplossingen gestimuleerd. Voor het invoeren van zo’n zone wordt een periode van minimaal vier jaar uitgetrokken om de betrokken ondernemers de tijd te geven om over te schakelen zonder dat dit gepaard gaat met grote economische kosten. Deze periode willen we gebruiken om samen met alle belanghebbenden tot een zorgvuldige en passende regeling te komen.

Overige kernen

Wij zien het instellen van een emissieloze zone in Alphen-stad als een eerste stap die snel moet worden uitgebreid naar emissie loze zones in de overige kernen in onze gemeente.