Bijdrage begrotingsbehandeling

“Na de verkiezingen van 17 maart zijn we een intensieve periode ingegaan van onderhandelingen met Nieuw Elan, het CDA en de VVD. Voor mij persoonlijk een hoogtepunt met een bevredigend resultaat. Er ligt namelijk een goed coalitieakkoord met mooie ambities voor Alphen aan den Rijn.” Dit was de aftrap van de bijdrage van fractievoorzitter Maurits de Vries tijdens de Algemene Beschouwing in de gemeenteraad van 3 november. Lees hier zijn verdere bijdrage.

Betrouwbare overheid

“Het coalitieakkoord is nu concreet gemaakt in het uitvoeringsprogramma en heeft de eerste doorvertaling gekregen in de begroting voor 2023. Wij zijn tevreden met het solide financiële verhaal dat in deze begroting gepresenteerd is. In deze onzekere periode biedt dat ruimte om te investeren. Waar mogelijk doen we voor mensen een extra stap. Met elkaar hebben we een opdracht. Bouwen aan vertrouwen door het zijn van een betrouwbare overheid, met en voor inwoners, dichtbij in de wijk, met ruimte voor maatwerk. Waar nodig investeren we ongelijk. Voordat ik inga op voor ons drie belangrijke thema’s wil ik wel een grote zorg benoemen. De realisatiekracht van onze gemeente staat onder druk vanwege de krappe arbeidsmarkt. Willen we een betrouwbare overheid zijn die onze ambities ook realiseert dan moeten we ook voldoende mensen van kwaliteit in dienst hebben. Heeft het college voldoende ruimte om hiernaar te handelen?”

Fractievoorzitter Maurits de Vries

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Bestaanszekerheid

“We zetten goede stappen om de bestaanszekerheid van onze inwoners te verbeteren in deze onzekere tijden. Wij helpen onze inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk. De groep die in de problemen komt door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen moet zo snel mogelijk inzichtelijk gemaakt worden, zodat we die ook op tijd kunnen helpen met bestaande minimaregelingen. Maak prioriteit van het in beeld krijgen van de groep die nu nog buiten de regelingen valt, maar vanaf januari mogelijk wel onder de regelingen vallen. We zijn daarom blij met de aanvullende maatregelen die het college heeft opgesteld naast de landelijke maatregelen. Start ook zo snel mogelijk met de campagne ‘Geldzorgen? Hulp vragen kost niets’. Zo kunnen we iedereen helpen die dat nodig heeft. Ook kijken we uit naar de uitwerking van de plannen voor de AlphenPas.”

“Voor ons zijn de begrippen bestaanszekerheid en gelijke kansen nauw met elkaar verbonden. We zijn daarom blij met de start van de pilot van de Rijke Schooldag in de Edelstenenbuurt. Graag gaan we hierover in gesprek met de wethouder en zijn we benieuwd naar de verdere uitrol. Daarnaast verzoeken we het college om zo snel mogelijk het herijkte integrale huisvestingsplan voor het basisonderwijs te presenteren. Goed onderwijs begint in goede gebouwen!”

“Het bouwen van voldoende woningen valt voor ons ook onder bestaanszekerheid. Vanuit je eigen woning een stabiel en leuk leven opbouwen. We zijn daarom blij met het advies over de Gnephoek om voldoende betaalbare woningen te bouwen, waarbij ook de natuurwaarden in de polders moeten verbeteren. Wel zijn we benieuwd welke stappen het college zet om tijdelijke huisvesting te realiseren.”

Duurzaamheid

“Ons tweede thema is duurzaamheid. We hebben broodnodige ambities voor duurzaamheid die gerealiseerd moeten worden. Kernwoorden die voor ons belangrijk zijn – ruimte voor water en groen, klimaatadaptatie, biodiversiteit, preventie van energiegebruik en duurzame opwek van energie – komen prominent aan de orde in de begroting en in het uitvoeringsprogramma. We zijn blij met de inzet van energiecoaches in onze gemeente, maar we verzoeken het college wel de inzet van deze coaches op de plekken te doen waar de meeste winst te behalen valt voor een groep inwoners die dat het moeilijkst zelf kan realiseren.”

“We moeten leren omgaan met een ander klimaat. We krijgen vaker te maken met hogere temperaturen op ongewone momenten en met meer en hevigere regenbuien. We kijken dan ook uit naar het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.”

“Op het gebied van afvalscheiding hebben we echt nog een stap te zetten. Welke mogelijkheden zijn er om wijkgericht het scheidingspercentage te verhogen? Daarbij doen we ook de oproep om zo snel als mogelijk te komen met een extra tarief binnen de afvalstoffenheffing. Door te werken met een éénpersoons-, een tweepersoons- en een meerpersoonstarief belasten we eerlijk.”

Participatie

“Het laatste thema is participatie. Een lastig thema. Iedereen vindt er wat van en ervaart het op een andere manier. Het begint met zorgvuldige communicatie met inwoners. Voor inwoners moet voor duidelijk zijn wat er verwacht wordt en wat er met hun inbreng gedaan gaat worden. Voor ons als gemeenteraad is het juiste gebruik van de participatieparagraaf van wezenlijk belang. Op die manier kunnen we toetsen wat er met welke participatie is gedaan.”

“We moeten ons er bewust van zijn dat je niet zomaar ineens goed bent in participatie. Het moet getraind worden, we moeten ermee oefenen. Zelfs dan zal het nog weleens flink verkeerd gaan, maar dan is het zaak dat we ervan leren.”

“Ter afsluiting, er ligt een gedegen financiële basis om onze ambities de komende jaren aan te pakken. Laten we daar gezamenlijk mee aan de slag gaan, zodat we die betrouwbare overheid kunnen zijn die we willen en moeten zijn.”