Bouwen aan vertrouwen

Fractievoorzitter Maurits de Vries heeft vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn eerste algemene beschouwingen gehouden. Het thema was deze keer ‘bouwen aan vertrouwen’.

‘Bij de presentatie van het coalitieakkoord zei ik al dat we willen werken aan bouwen aan vertrouwen in de lokale politiek door een betrouwbare overheid te zijn. D66 doet dat zoals altijd vanuit pragmatisme en realisme. We doen dit met en voor inwoners, dichtbij in de wijk, met ruimte voor maatwerk. Daar waar noodzakelijk investeren we ongelijk. Daarom een aantal oproepen aan het college van burgemeester en wethouders.’

Bestaanszekerheid

‘Voor wat betreft bestaanszekerheid ontstaat er door landelijke keuzes meer ruimte voor maatwerk. Ga daar voortvarend mee aan de slag: stimuleer het gebruik van bestaande minimaregelingen en kom zo snel mogelijk met de voorstel voor de Alphen Pas, zodat inwoners die kampen met grote geldzorgen hun leven kunnen verrijken met bijvoorbeeld een bezoek aan het theater, het zwembad of de bioscoop.’

Gelijke kansen

‘Bij gelijke kansen gaat het wat ons betreft over zo snel mogelijk komen met een investeringsplan voor de vernieuwing van onze basisscholen. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor het toegankelijk maken van jeugdhulp in het onderwijs. Wij zijn blij dat we als één van de eerste gemeenten in Nederland gaan starten met de Rijke Schooldag.’

Duurzaamheid

‘Om op duurzaamheid echt zaken voor elkaar te krijgen is samenwerken, experimenteren en innoveren onmisbaar. We zijn blij met de inzet van energiecoaches in wijken met hoge energiearmoede.’

‘Een betrouwbare overheid vraagt ook om realistisch begroten. Kom met plannen die uitvoerbaar zijn op basis van de mensen die je hebt.’