Trots op coalitieakkoord met duidelijke D66-signatuur

In het op 19 mei door de nieuwe Alphense coalitie Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 gepresenteerde coalitieakkoord komen veel speerpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 terug. Tijdens de onderhandelingen lieten we op constructieve wijze onze progressief-liberale stem horen, die duidelijk doorklinkt in het definitieve akkoord.

Gert van den Ham wethouder

Gert van den Ham, oud-fractievoorzitter, neemt namens D66 zitting in het college als wethouder met portefeuille duurzaamheid, financiën, integratie, gemeentelijke organisatie (inclusief publiekscommunicatie), hbo-onderwijs en informatisering en automatisering. “Ik heb er enorm veel zin in om met de collega-wethouders in het College en samen met de gemeenteraad invulling te geven aan de ambities in het akkoord binnen de kaders van solide gemeentelijke financiën”, aldus Gert van den Ham.

Betrouwbare gemeente met ruimte voor maatwerk

Met het vertrek van Gert als fractievoorzitter is unaniem gekozen voor Maurits de Vries als nieuwe fractievoorzitter. Samen hebben zij de onderhandelingen voor dit akkoord gevoerd namens D66 Alphen a/d Rijn.

Fractievoorzitter Maurits de Vries: “Met dit coalitieakkoord willen we onder andere werken aan het zijn van een betrouwbare gemeente. Een gemeente die duidelijk communiceert met haar inwoners en maatwerk levert waar mogelijk, bijvoorbeeld in de zorg en jeugdhulp: belangrijke thema’s voor D66. Ook op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, dichterbij zijn in de buurten en ongelijk investeren zodat iedereen gelijke kansen krijgt, heeft dit coalitieakkoord een duidelijke D66 signatuur. Daarnaast stemt het ons tot grote tevredenheid dat GroenLinks, CU, PvdA, SGP en RijnGouweLokaal vooraf aangegeven hebben op belangrijke thema’s te willen samenwerken in een zogenaamde coalition of the willing.”

Nieuw Raadslid

Door het vertrek van Gert uit de fractie is er plek vrijgekomen voor de eerstvolgende kandidaat op onze kieslijst. Dat is Koen Verwoerd. Welkom bij de fractie Koen! Koen gaat zich buigen over de volgende onderwerpen:

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn