Klimaat, natuur en milieu

D66 wil een gezonde leefomgeving creëren voor onze inwoners. Het besluit - dat de gemeenteraad donderdag gaat nemen - om een emissieloze zone in te stellen past hier uitstekend bij. Zo’n zone houdt in dat in een bepaald gebied uitsluitend zakelijke bestel- en vrachtvoertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke stoffen uitstoten.

D66 wil een gezonde leefomgeving creëren voor onze inwoners. Het besluit - dat de gemeenteraad donderdag gaat nemen - om een emissieloze zone in te stellen past hier uitstekend bij. Zo’n zone houdt in dat in een bepaald gebied uitsluitend zakelijke bestel- en vrachtvoertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Toont 4 van 4