Bevorderen van duurzame en slimme mobiliteit

Onlangs is de handreiking ‘Duurzame mobiliteit’ vastgesteld door de gemeenteraad. De gedachte achter deze handreiking is dat we als gemeente inzetten op het bevorderen van duurzame en slimme mobiliteit, met minder ruimte voor auto’s en meer ruimte voor groen, langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Invulling duurzame ambities

Concreet betekent dit dat bij het maken van (beleids)keuzes het zogenaamde STO(M)P principe wordt gehanteerd. Dit staat voor Stappen (wandelen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, MaaS (deelmobiliteit) en Privéauto. De gedachte is dat we dus eerst prioriteit aan lopen, fietsen en openbaar vervoer geven en daarna pas aan de auto. De handreiking bevat allerlei maatregelen om aan dit principe concreet invulling te geven.

D66 is erg blij met deze handreiking en de toepassing van het STOMP-principe omdat het invulling geeft aan onze duurzame ambities en bovendien bijdraagt aan de gezondheid van inwoners en een plezierige leefomgeving. In de commissie hebben we aandacht gevraagd voor participatie van belanghebbenden bij het nemen van concrete besluiten en om frequente evaluatie omdat de ontwikkelingen op dit gebied enorm snel gaan. Hiervoor was brede steun bij zowel de raads- en commissieleden als de wethouder. Van belang is wel om aandacht te blijven houden of de maatregelen in praktijk daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen.

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn