Vragen over huisvestingsproblemen huisartsen

De laatste dagen waren er meerdere berichten in de media over huisartspraktijken die met huisvestingsproblemen te maken hebben. Deze problemen hebben meerdere achtergronden. In sommige woonwijken zijn geen geschikte (grotere) panden beschikbaar. Ook kan het zijn dat gezien de enorme stijging in vastgoedprijzen de huisvesting onbetaalbaar is geworden. In sommige gemeentes worden huisartspraktijken als een commerciële partij beschouwd en moeten zij mededingen in de concurrentie met huiseigenaren op de woningmarkt. Huisartsenpraktijken hebben daarvoor in principe onvoldoende financiële middelen, omdat zij alleen met vaste vergoedingen kunnen werken.

Een te kleine huisvesting heeft als consequentie dat er niet voor alle artsen of praktijkondersteuners een ruimte beschikbaar is. En dat betekent dat een praktijk in een groeiende (nieuwbouw)wijk niet uit kan breiden en dat heeft als consequentie dat het voorkomt dat er geen huisarts is voor nieuwe huiseigenaren of nieuwe inwoners. In sommige steden, zoals Hendrik-Ido-Ambacht, heeft dit er zelfs toe geleid dat inwoners geen huisarts kunnen krijgen, maar in de huisartsenpraktijk in hun eerdere woonplaats ingeschreven moeten blijven.

Schriftelijke vragen aan het college

Commissielid Corian Messing heeft naar aanleiding van deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders.

  • Herkent u de hierboven beschreven situatie?
  • Is dit een scenario dat ook in Alphen voorkomt? Zo ja, in welke wijken?
  • Is dit een scenario dat mogelijk over enige tijd actueel zou kunnen worden, gezien alle inbreidingsplannen die in de stad gaande zijn of binnenkort uitgevoerd gaan worden?
  • Als dit scenario u bekend voorkomt en zorgen baart, ziet u het dan als een verantwoording van de gemeente om in te grijpen, dan wel om zich nu alvast proactief op te stellen?
  • Zo ja, aan welke maatregelen en/of ingrepen denkt u dan?

Beeld: Openbaar