Manifest opvoeden, opgroeien en jeugdhulp

De gemeenteraad heeft tijdens de laatste vergadering het Manifest ‘opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn’ vastgesteld. Dit manifest is er gekomen naar aanleiding van onze motie in een goede samenwerking met andere politieke partijen, maar ook met 75 gesprekspartners uit de maatschappij. Het manifest had niet tot stand kunnen komen zonder hun inbreng en visie.

Waarom een manifest?

Het is van belang om de zorg voor jeugd in Alphen aan den Rijn vanuit een breder perspectief te bekijken en te organiseren. De gemeentelijke aanpak ik combinatie met alle ketenpartners moet zich richten op gezond en veerkrachtig opgroeien. Jeugdhulp is hierbij het sluitstuk. We presenteren daarom een fundament voor opgroeien en opvoeden, dat tot stand is gekomen na afstemming met inwoners en maatschappelijke partners.

Dit fundament bevat een aantal gedeelde principes met daarin ankerpunten voor het bieden van ondersteuning bij het alledaags opvoeden en opgroeien en belangrijke principes die gelden wanneer gezinnen en/of jeugdigen ondersteuning nodig hebben. Het vormt daarmee de basis voor onze samenwerking en biedt een gemeenschappelijke duurzame werkwijze rondom opvoeden en opgroeien, waarin iedereen aanspreekbaar is op zijn bijdrage. Toekomstig gemeentelijk beleid op het gebied van jeugd zal daarom ook gefundeerd zijn op deze principes.

Bekijk het manifest