Zorg en ondersteuning moet menselijk maatwerk zijn

D66 vindt dat de begrippen ‘dichtbij, toegankelijk, laagdrempelig en flexibel’ centraal moeten staan bij het organiseren van zorg en ondersteuning in de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg moeten zich niet alleen kunnen melden in het gemeentehuis, maar ook in de wijk- en buurthuizen. Dit vraagt flexibiliteit en doorzettingsvermogen van de gemeente, zeker als het gaat om zorgvragen die niet binnen één wet passen.”

Maatwerk waar nodig

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin grip op het leven is verminderd of verdwenen. Mensen komen er dan zelf niet meer uit. Maurits de Vries, raadslid en nummer 2 op de kandidatenlijst, stelt: “Steun bieden in deze situatie, zodat mensen zelf weer de regie kunnen pakken, is belangrijk om geluk en levensplezier te ervaren.”

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een nieuw perspectief en vindt het belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben en houden over hun persoonlijke situatie. “De ondersteuning en hulpverlening die de gemeente organiseert, moet aansluiten op wat mensen zelf kunnen en zal altijd aanvullend zijn. De gemeente heeft de opdracht samen met de inwoner een oplossing te zoeken die in zijn situatie de meest optimale is. Dat vraagt om maatwerk.”

Menselijke maat

De vraag naar ondersteuning en zorg past vaak niet precies in één wet, of in een bepaalde leeftijdscategorie. D66 wil voorkomen dat inwoners tussen wal en schip vallen, omdat hun problematiek niet precies in een hokje past. “We zorgen daarvoor door professionals veel ruimte te geven zodat er besluiten genomen kunnen worden op basis van menselijke maat. Dreigen inwoners wel tussen wal en schip te belanden, dan moet de gemeente het initiatief nemen om een doorbraak te forceren.”