Bouwen in Aarlanderveen

Er is de laatste maanden ( jaren ) heel veel te doen over een tweetal bestemmingsplanwijzigingen in Aarlanderveen. Met name ook het plan voor woningbouw op en rondom het terrein van de oude boerderij op Noordeinde 50 had veel voeten in de aarde. De emoties bij voor- en tegenstanders hiervoor liepen zeer hoog op. Uiteindelijk is in de gemeenteraadsvergadering groen licht gegeven voor het plan om op het terrein nieuwe woningen te bouwen. D66 heeft in de gemeenteraad eveneens vóór het gewijzigde plan gestemd. Reden om aan Jos van Dam, namens D66 lid van de commissie Ruimtelijke Ordening, te vragen waarom de D66-fractie voor woningbouw heeft gekozen.

Jos, dit is een dossier waarbij de emoties hoog opliepen. Hoe heb jij dat ervaren?

“Heftig. Natuurlijk weet je dat er in vrijwel ieder dossier tegenstrijdige belangen spelen en dat mensen teleurgesteld raken over besluiten. Het is vrijwel onmogelijk om het iedereen altijd naar de zin te maken, maar hier liepen de emoties wel erg hoog op. Hoe vervelend het ook is voor de mensen die die het niet eens zijn met dit besluit, ben ik wel blij dat de kogel door de kerk is en dat nu duidelijk is wat we gaan doen. Langer uitstel zou alleen maar hebben geleid tot nog meer controverses tussen groepen belanghebbenden. Ik hoop dat er nu een streep gezet kan worden.”

Door vóór dit bestemmingsplan te kiezen, kiest D66 vóór woningbouw op de plek van een oude cultuurhistorische plek. Kan jij uitleggen wat jullie motivatie is?

“Laat ik beginnen met het feit dat onze fractie begrip heeft voor de gevoelens van de mensen die de woningbouw op die plek niet zien zitten. Maar de noodzaak om Aarlanderveen te ontwikkelen vinden we belangrijker. Kinderen worden groot, stichten een gezin en ze zijn op zoek naar een huis. Vinden ze die niet in het mooie dorp Aarlanderveen, dan vertrekken ze naar plaatsen elders in het land en loopt Aarlanderveen het risico een langzaam leeglopend dorp te worden. Natuurlijk wordt Aarlanderveen nooit een grote stad, maar beperkte groei is noodzakelijk voor een mooie toekomst. Een toekomst waarin meer dan nu plaats moet zijn ook voor gezinnen in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Het dorp Aarlanderveen is niet alleen van de mensen die er nu wonen; het dorp is ook van de jeugd.”

Ja, maar een deel van de kritiek is toch ook dat er dure woningen komen. Dat kan die jeugd die jij bedoelt toch helemaal niet betalen?

“Ja, dat is een argument dat je vaak hoort; maar in dit kader echt ten onrechte. Het primaire doel is het hebben van voldoende betaalbare woningen. En in dit traject komen er woningen in verschillende prijsklassen. Die duurdere woningen zijn óók nodig. Enerzijds om deze woningbouw te kunnen financieren, maar anderzijds ook om doorstroming te stimuleren. Mensen die naar een duurdere woning gaan laten vaak een goedkopere woning achter. Dat is in Aarlanderveen niet anders.”

Welke zaken voor D66 nog meer meegespeeld hebben in jullie besluitvorming?

“Uiteraard keken we naar veel meer dan alleen het bouwen sec. Het bestemmingsplan past keurig binnen de Provinciale omgevingsverordeningen, er is rekening gehouden met de karakteristieke omgeving en met de cultuurhistorie. Op de plek van de oude boerderij komt een nieuwe woning zoveel mogelijk in de stijl van de oude boerderij en de extra verkeersbewegingen die ontstaan, zijn goed te beheersen.”

Wat wil je nog zeggen tegen alle bewoners van Aarlanderveen?

“De gemeente probeert uit alle wensen te kiezen wat het beste is voor het dorp Aarlanderveen. En helaas lukt het niet om iedereen tevreden te stellen. De wensen liggen te ver uit elkaar om het iedereen naar de zin te maken. Alle belanghebbenden kregen uitgebreid de kans om toelichting te geven op hun standpunten. Op enig moment heeft verder praten echter geen zin meer en dan moet de gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen, anders gebeurt er niets. En D66 Alphen aan den Rijn heeft, na een grondige afweging, besloten om achter dit bestemmingsplan te staan. Laten we hopen dat de onrust snel afneemt en dat we samen bouwen aan één nog mooier Aarlanderveen.”