Er komt een plan voor de Rijnstreekhal

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van januari ingestemd met onze oproep om met een plan te komen om de Rijnstreekhal te vervangen. Dit plan moet tegelijkertijd worden opgeleverd met het plan om twee sporthallen te realiseren aan de Bijlen. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt wat voor de komende tien jaar de verwachte noodzakelijke investeringen zijn in de andere sporthallen en gymzalen in de gemeente.

Behoefte aan drie sporthallen

In Alphen aan den Rijn zijn te weinig sporthallen. Daarnaast zijn ook de Arena en de Rijnstreekhal aan het einde van hun levensduur. Als deze uitgangspunten gecombineerd worden dan blijkt uit onderzoek dat er drie sporthallen nodig zijn. Het college richt zich na afronding van de eerste fase van de bestuursopdracht Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) op het realiseren van twee sporthallen op de locatie van de Bijlen/Olympiaweg. Daarmee wordt één sporthal te weinig gerealiseerd.

Ontwikkel een plan voor de vervanging van de Rijnstreekhal

‘Iedereen die de afgelopen tien jaar in de Rijnstreekhal is geweest weet dat deze sporthal nodig aan vervanging toe is’, vertelt raadslid Maurits de Vries. ‘Om tot zorgvuldige besluitvorming over de gehele binnensportbehoefte te komen vinden wij het noodzakelijk dat er direct met het plan voor de sporthallen aan de Bijlen een plan komt voor de vervanging van de Rijnstreekhal. Dat hoeft wat ons betreft niet op dezelfde locatie. Ik kan me goed voorstellen dat deze hal gerealiseerd wordt op de parkeerplaats van zwembad De Hoorn. Daar kan je een accommodatie realiseren met een gezamenlijke entree en horeca. De huidige locatie komt wat ons betreft dan vrij voor woningen.’

Noodzakelijke investeringen andere sporthallen/gymzalen

Op initiatief van het CDA heeft de fractie van D66 aan de motie het verzoek toegevoegd om inzichtelijk te maken welke investeringen de komende tien jaar nog meer noodzakelijk zijn bij de andere sporthallen en gymzalen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Zo ontstaat een volledig beeld van de investeringen die nodig zijn.

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn