Wethouder Adviescommissie van start

Leden die geïnteresseerd zijn in het wethouderschap kunnen zich vanaf nu melden bij de Wethouder Adviescommissie (WAC) van D66 Almere. In de nieuwsbrief van 7 maart kunnen leden lezen hoe zij zich kunnen melden. Heb jij de nieuwsbrief niet ontvangen, maar ben je wel geïnteresseerd? Mail dan naar [email protected] en vraag of de nieuwsbrief kan worden doorgestuurd.

Wat is de WAC?

De Wethouders Adviescommissie (WAC) heeft als taak om kandidaat-wethouders te scouten en gesprekken te voeren met deze kandidaten. Op basis van gesprekken met geïnteresseerden maakt de WAC een advies voor de nieuw gekozen fractie met betrekking tot deze mogelijke kandidaten. De uiteindelijk gekozen fractie maakt eigenstandig een keuze voor kandidaat-wethouders en beslist na een succesvolle onderhandeling over een voordracht richting de gemeenteraad. De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Almere heeft op 6 maart 2021 ingestemd met het aanstellen van de WAC.

Hoe gaat het proces?

Na de verkiezingen neemt de partij met het grootste aantal zetels het voortouw om te komen tot een nieuwe coalitie. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen staat D66 Almere ook deze keer klaar om verantwoordelijkheid te nemen en deel te nemen aan het stadsbestuur. Na coalitie-onderhandelingen dragen de nieuwgekozen fracties kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. Na stemming in de gemeenteraad wordt de wethouder door de gemeenteraad benoemd. De fractie van D66 laat zich bij de voordracht adviseren door de WAC.

De WAC komt tot dit advies door gesprekken te voeren met serieuze gegadigden. Je kunt jouw interesse tot 25 maart aanstaande aangeven.

Wie zitten er in de WAC?

  • René Peeters (voorzitter): René was wethouder voor D66 in Almere in de periode van 2010 tot 2018.
  • Michiel van Liere: Michiel is de voorzitter van D66 Regio Midden Nederland.
  • Marijke van Beukering: Marijke is sinds 2020 Tweede Kamerlid voor D66. Daarvoor was zij wethouder voor D66 in IJsselstein.