Huisvesting kansarme asielzoekers in leegstaande gevangenis

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil in de leegstaande gevangenis in Almere asielzoekers met een kansarme aanvraag opvangen. D66 Almere maakt zich zorgen over de opvang van deze doelgroep op deze locatie.

Beeld: D66