Eindelijk structurele financiering voor Poppodium de Meester

Dankzij het voorstel van D66, CDA en Leefbaar Almere komt er een einde aan bijna drie jaar onzekerheid voor Poppodium de Meester. De gemeenteraad stemde gisteren voor het voorstel van de drie partijen om voldoende geld vrij te maken om het voortbestaan van het poppodium te garanderen. Bovendien wordt het college gevraagd om te onderzoeken hoe Poppodium de Meester kan groeien.

De Meester hoort bij Almere

‘Poppodium de Meester hoort bij Almere en is belangrijk voor de Almeerse cultuursector. Een grote stad als Almere kan simpelweg niet zonder een dergelijke voorziening. Ik ben daarom heel blij dat we de onzekerheid over het voortbestaan nu hebben kunnen wegnemen,’ zegt D66-fractievoorzitter Meke Smeulders. Voor Cultuurinstellingen is het belangrijk te weten dat ze voor meerdere jaren kunnen rekenen op subsidie van de gemeente. Alleen daarmee kun je vooruit plannen en zorgen voor mooie voorstellingen en optredens.

Problemen door bezuiniging welzijn

De onzekerheid voor het poppodium is ontstaan bij de presentatie van het Welzijnskader “WELzijn in Almere” in 2021. Het nieuwe kader ging gepaard met een grote voorgestelde bezuiniging, waar ook het poppodium hard door werd geraakt. Vanaf 2022 zou er geen budget meer zijn voor De Meester. ‘Die bezuiniging was echt heel onverstandig’, zegt Smeulders. ‘Als raadsleden hebben we toen weten te voorkomen dat het geld direct stopte, maar er was nog steeds geen geld beschikbaar voor de langere termijn. Met dit voorstel geven we eindelijk die zekerheid. Ik ben heel blij dat ons voorstel is aangenomen!’

Kan het poppodium doorgroeien?

Sterker nog, met het voorstel vraagt de gemeenteraad het college om te kijken of en hoe Poppodium De Meester kan groeien. Smeulders: ‘Almere groeit naar een stad met zo’n 350.000 inwoners. Daar hoort een volwassen poppodium bij. Ze doen het hartstikke goed, maar het zou heel mooi zijn als ze de kans krijgen te versterken en door te groeien”. Of die mogelijkheid er is wordt duidelijk bij de bespreking van de Cultuurstrategie die nog dit kwartaal naar de raad komt.

Meerjarige financiering voor Cultuur Instellingen

Met het voorstel wordt Poppodium De Meester toegevoegd aan de groep instellingen die subsidie voor meerdere jaren kan krijgen. Smeulders: ‘Het geld dat jaarlijks nodig is voor het poppodium is een relatief klein bedrag op de begroting. Helaas kunnen we op dit moment het totale budget subsidie vanuit de gemeente voor cultuur niet verhogen. Dit houdt dus wel in dat de totale taart in meer stukjes gesneden moet worden en sommige instellingen het met iets minder geld moeten doen. Maar een Almere zonder poppodium kunnen wij ons niet voorstellen. En wij blijven ons inzetten om meer geld vrij te maken voor cultuur.’