Bouwen aan een gezonde toekomst: coalitieakkoord gesloten!

Vol trots presenteren wij vandaag het nieuwe coalitieakkoord ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’. In de afgelopen maanden hebben wij onderhandeld met de VVD, SP, PvdD, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. We investeren met dit akkoord in onze mooie stad, in de mensen die het nodig hebben, in de organisatie waar het nodig is én we investeren zodat onze stad klaar is voor de toekomst. 

Beeld: Coalitie

Fijne stad om te leven

Natuurlijk gaan we woningen bouwen. Naast de 24.500 woningen waar de vorige raad al toe heeft besloten, bouwen we zo snel mogelijk 1000 tijdelijke woningen om de ergste nood op te vangen. Maar een stad is meer dan alleen een plek om te wonen. Daarom staat de leefbaarheid in de buurten en wijken hoog op de agenda. Denk aan de investeringen in het cultuurfonds en cultuur in de buurt, buurtconciërges en in het groenonderhoud. 

Kansen om te ontwikkelen en te werken in Almere

We blijven inzetten op de kansen van onze inwoners om zich te ontwikkelen en om ook werk te vinden in onze stad. Tegelijkertijd zetten we in op nog meer groene, innovatieve en circulaire ontwikkelingen. Zo hebben onze ondernemers de kans om met ons te werken aan de toekomst van Almere. En daarbij helpen wij onze ondernemers om zelf ook te vergroenen. 

Stad om te leren en te inspireren

We investeren om het lerarentekort aan te pakken en zetten in op inspirerende en uitdagende schoolgebouwen. Schoolgebouwen die als middelpunt van een buurt bijdragen aan verbinding. De huisvesting voor de studentenverenigingen wordt geregeld. En ook komt er meer aandacht voor conciërges. 

Vrij om jezelf te zijn

Iedereen moet de vrijheid voelen om zichtbaar zichzelf te zijn. Een duidelijke opgave waar we de komende vier jaar heel hard aan gaan werken. Onder andere met een diversiteitspact, een feestdag om onze diversiteit te vieren en transistieverlof voor ambtenaren. 

Samen klaar voor de toekomst

We pakken energiearmoede aan en helpen mensen om hun huis klaar te maken voor de toekomst. Met een duidelijke routekaart, maar als het nodig is ook met geld. We richten onze straten zo in dat je er fijn verblijft als het heel warm is, maar ook zodat het regenwater goed weg kan als dat nodig is. 

Bruisende stad

In Almere Poort komt een mogelijkheid voor een vijfde coffeeshop, de stadscentra in het centrum, Haven en Buiten worden verder aangepakt, evenals de bedrijventerreinen.