Meke Smeulders

Beeld: Jeroen Mooijman

Meke Smeulders is fractievoorzitter namens D66 Almere. Zij zit sinds 2022 als raadslid in de Almeerse gemeenteraad. In 2018 begon zij als fractieassistent.

Meke is woordvoerder op financiën, fonds Verstedelijking/Almere 2.0, jeugd, publiek verantwoorden, sociaal domein W&I en WMO, welzijn, toerisme en recreatie. Daarnaast is zij het aanspreekpunt in de fractie voor Almere Haven.

  • 54 jaar
  • Maarssen
  • Almere

‘Almere biedt als stad prachtige kansen. De mix van stedelijke voorzieningen, ruimte én natuur en dat allemaal dichtbij is uniek in Nederland. Dit moeten we koesteren en vooral verder ontwikkelen. De stad is vernieuwend en niet bang om lef te tonen, om innovatief te zijn. Voor mij redenen om al 17 jaar met veel plezier in de stad te wonen, te recreëren en te werken. D66 staat voor vrijheid en de eigen kracht van mensen. Voorwaarde hiervoor is wel dat mensen gelijke kansen krijgen. Dat zijn voor mij de belangrijke kernwaarden van D66.

De afgelopen periode ben ik als woordvoerder verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles Economie, Financiën, Zorg en Welzijn en Armoede en Participatie. De eerste twee portefeuilles waren een logisch gevolg van mijn opleiding en ervaring als bedrijfseconoom. Dé uitdaging in deze domeinen is onze inwoners de kans te bieden op een goede baan, als starter of als ondernemer in Almere. Nu reizen nog teveel mensen naar omliggende steden om te werken en heeft niet iedereen een gelijke kans op goed en passend werk. Goede en duurzame werkgelegenheid betekent ook een enorme uitdaging op het gebied van verdere verduurzaming en circulariteit van onze Almeerse economie.

Veel van mijn aandacht is uitgegaan naar Zorg en Welzijn. Doordat de kosten in met name de Jeugdzorg enorm stegen zijn veel bezuinigingen doorgevoerd. Naar mijn mening onverstandige bezuinigingen die juist leidden tot nóg hogere zorgkosten. Door verbinding te zoeken met andere partijen is het gelukt een groot deel van deze bezuinigingen terug te draaien én de eerste stappen te zetten naar goede en betaalbare jeugdzorg. Daar ben ik best trots op, maar er ligt nog steeds een uitdaging: kinderen, jongeren en gezinnen krijgen nu nog niet de juiste begeleiding of zorg en daarmee niet de vrijheid om hun eigen mogelijkheden te benutten. Daar wil ik de komende periode in ieder geval hard aan werken. Niet in het minst omdat we daarmee ook zorgen voor voldoende financiële middelen voor andere voorzieningen en onze natuur, kortom de unieke kroonjuwelen van Almere.’

Favoriete plek in Almere

Mijn favoriete plek is het stuk tussen de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen; bij de Trekvogel. Hier vind je niet alleen de geschiedenis van Almere, prachtige natuur, maar ook zoveel mogelijkheden voor de toekomst

Kansen voor Almere

Almere als volwaardige stad, waar je fijn kunt wonen, werken én recreëren. Almere als duurzame stad waar we voorop lopen in de energietransitie, de circulaire economie en lokale voedselvoorziening. Almere als gezonde stad, waar steeds meer mensen fysiek en mentaal gezond zijn.

To do als raadslid

  • Voldoende kwalitatief goed en passend werk in en om Almere. Nu reizen nog teveel inwoners naar andere steden en is er niet voor iedereen passend werk;
  • Goede én betaalbare (jeugd)zorg. Het is écht tijd voor een andere aanpak;
  • Goed breed en divers onderwijs in aantrekkelijke gebouwen die een brede functie vervullen in de wijk.

Betekenis D66

Vrijheid, om te zijn wie je bent en je eigen keuzes te kunnen maken. Belangrijk daarbij is dat iedereen ook een gelijke kans krijgt om te kiezen.

Favoriete boek

Dat zijn er echt meerdere. De boeken van Ken Follett vind ik bijvoorbeeld heerlijk om te lezen, maar ook Stephen Hawking; a brief history of time. Als ik echt tijd heb het GCHQ puzzelboek.