Onze wethouder aan het werk

Een gesprek tussen Christian Schouten en Marlies van Wijk, de politiek secretaris vanuit het afdelingsbestuur

Stevige portefeuille

Sinds mei 2023 is Christian aan de slag als onze D66 wethouder. Hij is geen onbekende voor ons, heeft een paar jaar in de raad gezeten en al langer actief in D66.

De D66 wethouder heeft een stevige portefeuille: financiën, duurzaamheid (inclusief biodiversiteit, groenbeleid en klimaatbeleid), energie(transitie), asielbeleid, coördinatie Alkmaars Kanaal, evenementen, diversiteit en inclusie. Ook horen er nog een aantal nevenfuncties bij. Christian heeft een volle agenda. Maar na enige gepuzzel ben ik bij hem langsgegaan.

Een mooie kennismaking waarin ik, net in het bestuur, over zijn werk en ook zijn persoonlijke ideeën en zijn waarden heb kunnen spreken. Hij werkt in een fijn team met mensen en houdt oog voor de individuele belangen van iedereen. Wat geven en nemen met elkaar, dat zorgt voor goede resultaten!
Als wethouder met zoveel beleidsterreinen in zijn portefeuille, is het dagelijks stoeien met prioriteiten. Hij is als wethouder financiën in de eerste plaats een goed rentmeester van de lokale financiën en wil graag een goede begrotingscyclus waarborgen. Dat is in deze tijd een hele klus, maar belangrijk basis voor beleid.

Duurzaamheid

Christian is zichtbaar in de stad, in november plantte hij de eerste boom bij het energie-leverend geluidsscherm langs de noordkant van de rondweg, de Huiswaarderweg rond Alkmaar. Voor elke gekapte boom komt er een nieuwe terug. D 66 wil heel graag de duurzaamheid en energietransitie in Alkmaar bevorderen
Dit project draagt bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De kracht van dit project zit in de combinatie van minder geluidoverlast voor omwonenden van de ring Alkmaar en het tegelijkertijd opwekken van duurzame stroom. Zo kan een deel van de kosten van het scherm worden terugverdiend en krijgen ongeveer 400 huishoudens stroom via dit scherm.  Een dergelijke aanpassing kost tijd en hij verwacht dat de bewoners, wel met wat geduld, een mooi resultaat krijgen.

POCITYF

Eind september kwamen alle deelnemende steden aan het Europese project POCITYF bij elkaar in Alkmaar. Dit project heeft als doel om oude steden groener, slimmer en leefbaarder te maken. Christian is er trots op dat Alkmaar voorbeeldstad is. 
Onderdeel zijn van project zorgt ervoor dat wij een voorbeeld zijn in de energietransitie. Als gemeentelijke organisatie willen wij onze gebouwen steeds verduurzamen. Het energie-positieve sportgebouw De Meent is daar het toonbeeld van. Daarbij is het betrekken van inwoners in verschillende fases van duurzame projecten een belangrijke succesfactor.”
In Alkmaar zien wij ook goede voorbeelden in de omgebouwde lantaarnpalen met 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s en boten (de zgn. lantaarns), de circulair geïsoleerde woningen in Bloemwijk, de verduurzaming van sportlocatie De Meent en de bussen die op de zonne-energie van De Meent rijden, de verduurzaming van flatgebouw lantaarns met zonnepanelen. En er is het schoolproject op het terrein van de oude gasfabriek aan de Helderse weg om het zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie, voedsel en bouwen. Op sommige voorbeelden verdienen wij er zelfs aan!

Woningen bouwen

Als coördinerend wethouder voor het Alkmaars Kanaal is wethouder Schouten ook belangrijk voor het realiseren van veel nieuwe woningen in de stad. Met een aantal collega-wethouders zorgt het college met diverse projecten voor een boost in de nieuwbouw.

Midden in de samenleving

En zo kunnen wij nog wel uren verder praten, Christian is trots op de vele stappen die het college zet, vooral het onderzoek naar de koloniaal slavernij verleden wat eind 2023 gestart is heel belangrijk. Hij is betrokken bij diverse evenementen, de opening van de vredesweek in september jl., maar ook het openen van de kermis en gastheer zijn op de kaasmarkt.  Ik mocht de foto zien waarin hij samen met zijn kinderen de grote kazen probeert te showen!

Marlies van Wijk

Beeld: CCS