Update verkenning coalitievorming

Beste leden,

Zoals jullie weten zijn er twee weken geleden in een extra aangevraagde raadsvergadering door een
krappe meerderheid van de raad twee moties aangenomen om de verkenning onder leiding van D66 Alkmaar te stoppen en een nieuwe verkenning te starten onder leiding van GroenLinks.

Vandaag (29 april 2022) hadden wij het eerste verkennende gesprek met Pieter Kos. Hij doet namens GroenLinks de verkenning met betrekking tot de nieuw te vormen coalitie.

Wij hebben er voor gekozen om op de uitnodiging van de nieuwe verkenner in te gaan zodat we daar
drie punten konden benadrukken:

1) De gang van zaken heeft ons geraakt en wij merken dat ook bij andere partijen het vertrouwen is
beschadigd. Wat ons betreft kan er alleen een stabiel stadsbestuur worden geformeerd als er
vertrouwen in een goede samenwerking is. 

2) Ons past nu vooral bescheidenheid. Dat betekent dat wij in beginsel een stapje terug doen en de
partijen die de moties hebben gesteund de ruimte geven om samen een coalitie te vormen.

3) D66 Alkmaar voelt zich gesterkt door de wens van de kiezers. Wij willen een brede coalitie en een
coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat gesteund wordt door het maatschappelijk middenveld en de
oppositie. 
Dit hebben wij in de eerste verkenningsronde al uitgesproken en dat is wat wij vandaag besproken
hebben tijdens het gesprek met de verkenner.

Kortom D66-ers, ook al staan we niet meer aan het roer. D66 heeft een heel mooi verkiezingsprogramma vastgesteld en wij zullen er alles aan doen om daarvan de komende vier jaar zoveel mogelijk te realiseren!

Tot zover mijn update. Ik hou je op de hoogte!

Hartelijke groet,
Simone Meijnen