Onze reactie op het coalitieakkoord

In de raadsvergadering van 7 juli heeft Simone Meijnen onze reactie verwoord op het coalitieakkoord.

De manier waarop deze coalitie tot stand is gekomen is lelijk, kwalijk en had niet gehoeven
Helaas gebaseerd op opportunisme en dat straalt het coalitieakkoord nu ook uit.

Wij zien geweldige punten en veel ambities. Iedere gemeente droomt ervan om dit allemaal te kunnen realiseren, maar veel concrete plannen zien we niet.

Bij alle aangekondigde onderzoeken missen we een tijdlijn. We zijn dus heel benieuwd wat de planning is en wanneer we resultaten mogen verwachten, maar D66 is ook benieuwd of de financiële onderbouwing daarin wordt betrokken, want ook die hebben we zo snel niet
kunnen vinden.
Wel in hoofdstuk 6, dat over de gemeentefinanciën gaat. Daar lezen wij dat het spanningsveld tussen ambities en beschikbare financiële middelen toeneemt door de welbekende crisissituaties. (energiecrisis, oorlog en inflatie)

We worden al dagen in het nieuws gewaarschuwd dat er aan het eind van het jaar wel eens een recessie aan zou kunnen komen omdat de koopkracht in Nederland op dit moment hard afneemt.
In de laatste zin van de financiële paragraaf komt de aap dan toch uit de mouw; er zal gekeken worden naar de
hoogte van de gemeentelijke lasten als het geld op is, dus de rekening wordt uiteindelijk bij de bewoners van Alkmaar neergelegd, zo lezen wij, terwijl deze coalitie ook de wens uitspreekt de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. We lijken nog geen enkel
zicht te hebben op het prijskaartje van al deze ambities.
Dus het eerlijke verhaal lijkt dat de gemeentelijke belastingen waarschijnlijk zullen stijgen.

Hoe dan ook, wij zijn blij dat we nu eindelijk voor de bewoners van Alkmaar aan de slag kunnen.

Zoals ik eerder in de commissie al heb gezegd, wij staan met ons gezicht naar de toekomst en zullen er alles aan doen om de zaken waar wij voor staan uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.
Dat gaan we doen als grootste partij, in de oppositie.
Wij stropen onze mouwen op en zullen de verbinding blijven zoeken met de bewoners, ondernemers, culturele organisaties en maatschappelijke instellingen, zodat we aan blijven
haken bij de veranderende samenleving.

D66 Alkmaar zal fel debatteren op inhoud om onze mening naar voren te brengen en onze beloftes aan de kiezers waar te maken.
Niet op de man, maar op de bal!

Wat ons betreft blijft Alkmaar aan Zet!!