Rapport verkenner

In de raadsvergadering van 13 maart 2023 is een motie aangenomen op basis waarvan de heer B. Blase is aangesteld als verkenner met de opdracht om een verkenning uit te voeren naar een brede verbindende coalitie.  
Op 6 april heeft de heer B. Blase zijn bevindingen en advies middels een rapportage aan D66 Alkmaar doen toekomen.

Het advies

–      Formeer een coalitie bestaande uit D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA ( de Alkmaarse Stad en Landcoalitie);
–      Stel een (in-)formateur aan, die als opdracht heeft om op korte termijn met de zes genoemde fracties een akkoord op te stellen, op basis waarvan (in de maand mei 2023) een nieuw college kan worden geïnstalleerd.

Toelichting

De verkenner geeft in zijn verslag aan dat meerdere combinaties van partijen zijn onderzocht. Er is tijdens de verkennende fase voldoende ruimte geweest voor de partijen om hun wensen en bedenkingen te uiten bij de verkenner. We mogen er vanuit gaan dat ieder hier weloverwogen mee is omgegaan en zijn beslissingen in dit proces heeft genomen. Het advies dat nu voor ons ligt wordt door D66 Alkmaar dan ook overgenomen.
 
Met de Alkmaarse stad en landcoalitie is er een samenstel van partijen uit de vorige coalitie en oppositie. Lokale partijen en partijen die voortkomen uit een landelijke partij zijn bij elkaar gebracht. Er is aandacht voor stad en het mooie landelijkgebied van onze gemeente. De beoogde coalitie omvat partijen die in visie overeenkomsten hebben en verschillen. Juist die combinatie zorgt voor breed evenwicht in besluitvorming waarbij meerdere maatschappelijke inzichten een plek krijgen in het beleid. Daarbij hebben meerdere partijen in de boogde coalitie ervaring met bestuursverantwoordelijkheid.
 
We moeten nu vooruit in het belang van de inwoners van deze mooie gemeente. Vooruit, met de erkenning dat er altijd een oppositie is die waarden en idealen van een deel van de inwoners vertegenwoordigen.
 
D66 Alkmaar blijft zich inzetten voor de punten uit ons verkiezingsprogramma . In een democratie is het echter wel nodig dat je kan samenwerken met anderen, dat je durft te erkennen dat anderen andere opvattingen hebben die ook van waarde kunnen zijn, dat je naast je vasthoudendheid het vermogen hebt om op onderdelen een compromis te kunnen sluiten.
 
D66 Alkmaar kan zich vinden in het advies van de verkenner en gaat vol vertrouwen aan de slag met genoemde partijen om te werken aan een goed coalitieakkoord voor alle Alkmaarders in onze gemeente.
 
Fractie D66 Alkmaar